Samspel-illustrasjon: "Tigerkatt" (Foto: Giske Stark/Bergen kulturskole)

Programmet for Samspel i Bergen er klart

Det begyner å nærme seg den store musikkpedagogiske konferansen «SAMSPEL – ISME 2002» i Bergen 11. – 16. august. Programkomiteen har invitert ca. 250 foredragsholdere til SAMSPEL, fordelt på 77 foredrag, 62 praktiske workshops, 45 posterpresentasjoner, 12 paneldiskusjoner og 21 deltakere i rundebordsdebatter. Foreleserne kommer fra 42 forskjellige land, og alle verdensdeler er representert.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

I tillegg til dette vil det komme bidrag fra flere av ISMEs internasjonale fagkomiteer. Deltakerne kan dessuten delta på diverse nettverksmøter og miniseminarer samt visninger av en del større norske og nordiske prosjekter. Et femtitalls konserter blir det også, organisert som en egen MusicsFest. Her forteller Kari Holdhus i Rogaland Musikkråd om noen av temaene som vil bli tatt opp under konferansen:

Hva er kulturskolens plass i utdannings-Norden?
En av grunnene til at man som nordisk musikk/kulturpedagog, ønsker å delta på SAMSPEL ISME er kanskje den dimensjonen i programmet som kalles Nordisk SAMSPEL. Den nordiske dimensjonen i musikkfaget vil være synlig i hele programmet som en manifestasjon av resultater og prosesser innen nordisk musikkutdanning. Nordisk SAMSPEL vil omfatte både foredrag, workshops, miniseminarer, konserter og debatter. Temaene vil belyse hvordan de nordiske land i teori og praksis søker å finne framtidsrettede løsninger innen en rekke områder, slik som musikkfaglig infrastruktur og musikkpedagogikk.

I forbindelse med Nordisk SAMSPEL vil Norsk Kulturskoleråd og Musikernes Fellesorganisasjon stå for et seminar om de nordiske kulturskolene og deres framtid. Her vil en drøfte ulike sider ved kulturskolens rolle i det framtidige utdanningslandskapet..

Foredrag og paneldebatter
Mange av de nordiske foredragsholderne ser ut til å være opptatt av modeller. Rikskonsertenes Kjell Thoreby vil vise hvordan vi kan bygge opp infrastruktur for anerkjennelse av kunstneriske fag. Øyvind Varkøy tar for seg framtidsscenarier for musikk i allmennutdanningen. Organisasjonen «Musikk i skolen» er vertskap for en paneldiskusjon der den estetiske studieretningen i lærerutdanningen evalueres og framtidsperspektiver trekkes opp.

Andre foredrag går mer direkte på forskningsresultater – slik som: Hva skjer egentlig med oss når vi opplever musikk? Hvordan øke barns kommunikative potensiale gjennom bruk av musikk? En del foredrag tar for seg bruk av IT i musikkundervisningen og i evaluering og utprøving av musikkpedagogiske metoder. Dessuten tilbys det en rekke foredrag der foreleseren tar for seg musikkundervisningen i sitt eget land og forteller om hva det legges vekt på. Kanskje får vi nordmenn nye ideer ved å høre hvordan de tenker om musikkopplæring i Estland, Malaysia eller Bulgaria. En del foredrag tar for seg kløften mellom industrialiserte land og utviklingsland og ser på hvordan forhold i musikkutdanning påvirkes av dette. Musikkundervisning og migrasjonspedagogikk er også blant temaene.

Verksteder
På verkstedene blir det mer aktivitet for deltakerne -street percussion, korimprovisasjon, pianometodikk, bruk av afrikansk barnelitteratur i musikkundervisningen, Thai-musikk, Eurytmi og matematikk, komposisjonsteknikk – Her er det så mye forskjellig at det ikke går å ramse opp alt. Av norske seminar kan vi nevne: Hørelæremetodikk med Gro Shetelig Kruse. Rett på musikken – om notefri blåseropplæring med Geir Harald Knutson. Folkemusikk for småbarn og foreldre i regi av Foreningen Musikk fra livets begynnelse. På denne workshopen, som vil gå over tre dager får vi møte bergenske demonstrasjonsbabyer og foreldrene deres. Verkstedene viser i det hele tatt et utrolig mangfold, og for den aktive musikkpedagog er det svært mye å hente her. Det er bare å komme, velge og bli inspirert.

Plakatpresentasjoner og e-posters
Plakatpresentasjon er et morsomt og spennende format. Det hele foregår over noen timer i et stort rom der forskjellige organisasjoner og enkeltpersoner rigger opp plakater, brosjyrer og utstyr som viser aspekter ved deres forsknings- og utviklingsprosjekter. En del av presentatørene vil ta i bruk diverse hjemmesider, videoarbeid og datakommunikasjon i tillegg.

Publikum går rundt og tar direkte kontakt med presentatørene, spør og knytter eventuelt kontakter for videre samarbeid.

Rundebordskonferanser
Konferansene foregår slik at forskere og pedagoger fra en rekke land belyser og diskuterer temaer mens publikum lytter og stiller spørsmål. Det hele ledes av en koordinator.
Programkomiteen har delt inn rundebordskonferansene i tre temaer. Den første konferansen tar for seg det nasjonale. Temaer her er musikkundervisning og kulturell identitet i forskjellige land. Det andre temaet er «holistisk og tverrfaglig perspektiv» og handler om musikkens plass i utdanningshelheten som grunnlag for menneskers utvikling og vekst. Det tredje temaet er «Samarbeid» Hvordan utvikler musikkpedagoger samarbeidskulturer?

Følg med på web
Dette var en kort og overflatisk oversikt over noe av konferanseprogrammet. For å få fyldigere informasjon anbefales du å bruke SAMSPEL ISME 2002 sine hjemmesider. Sidene utvikler seg i disse dager med stormskritt, og vil om kort tid inneholde dag til dag program og presentasjoner av foredrag, workshops og aktiviteter. Da kan du selv danne deg et bilde av konferansen. Gå inn på www.uib.no/isme2002 og klikk «norwegian» på knappen nede til venstre, så kommer du inn på komplette norske hjemmesider så langt utviklingen er kommet.

Velkommen til Bergen!

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.