Norges Korforbund, sangere 2007

Profesjonalisering av kor: Norges Korforbund ber Norsk kulturråd om fortgang

I et møte mellom Norges Korforbund, Norsk kulturråd og kulturminister Trond Giske kom det frem at lite har skjedd siden Norsk kulturråd ved oppstarten av 2007 fikk 3 millioner kroner til å gjennomføre en forsøksordning for profesjonalisering av kor. – Nå forventer vi at Norsk kulturråd tar tak i mandatet de har fått fra departementet og får fortgang i arbeidet, sier Kåre Hanken, generalsekretær i Norges Korforbund (NK) til kor.no.

Kalender

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Ingen planer

Det var statsråden som tok initiativ til møtet forrige torsdag for å sjekke status for arbeidet med profesjonalisering av kor. I møtet kom det frem at Norsk kulturråd fortsatt ikke har lagt noen paner for gjennomføringen av forsøksordningen.

Geir Arne Servan, rådgiver i Norges Korforbund, har jobbet nært med saken i flere år, og er nå utålmodig.

— Dette går for langsomt. Stortinget og departementet har gitt Norsk kulturråd og Norges Korforbund et særskilt ansvar i denne saken, et ansvar vi tar alvorlig. Nå må kulturrådet følge opp snarest, sier han.

Forventer tilbakemelding

Servan og Hanken forventer nå at Norsk kulturråd snarest kommer med en plan for hvordan forsøksordningen skal gjennomføres.

— Det har snart gått ett år siden statsbudsjettet ble lagt frem, og vi er frustrerte over den manglende fremdriften i saken. Hvis arbeidet blir forskjøvet mer nå, frykter vi hastverksarbeid der det ikke blir lagt et solid og godt grunnlag for videre korutvikling, sier Hanken (bildet).

Treårig forsøksordning

De 3 millionene til profesjonalisering av kor ble satt av på statsbudsjettet for 2007. Forsøksordningen, som Norsk kulturråd fikk i oppgave å drive fremover, skal vare i tre år – 2007-2009.

Norges Korforbund gav Norsk kulturråd konkrete innspill allerede rett etter at bevilgningen ble kjent. 27.febr i 2007 presenterte de dessuten forslag til modell for gjennomføring av forsøksordningen. Tilbakemeldingene fra kulturrådet har imidlertid latt vente på seg.

Har vært tema lenge

Profesjonalisering av kor har lenge vært tema for korbevegelsen, orkesterbevegelsen, blant komponister, publikum og på Stortinget.

I 2005 tok Norges Korforbund initiativ til en referansegruppe bestående av sentrale aktører innen det profesjonelle musikkliv. Med denne gruppen i ryggen, har NK de siste årene hatt nær dialog med Stortingets kulturkomité både om opprettelsen av et profesjonelt kor og om økning av ensemblestøtten til kor.

Denne artikkelen er hentet fra kor.no og gjengitt her med deres velvillige tillatelse.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev