Middelalderballade (Tegning: Gerhard Munthe)

Polyfoni fra renessansen, takk!

Modus, senter for middelaldermusikk inviterer til workshop i vokalpolyfoni fra renessansen. Instruktør blir Erik Van Nevel, anerkjent Belgisk sanger og korleder med lang erfaring i dette repertoiret. Kurset finner sted 23.-25.april i Gamlebyen kirke i Oslo.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

«Fra Dufay til Crequillon» er navnet på kurset som Modus arrangerer med Erik Van Nevel 23 – 25 april i Gamlebyen kirke i Oslo

Modus studiegruppe i renessansemusikk ble initiert av Modus: senter for middelaldermusikk i november2003, med det formål å være et forum for vitalisering av fremføringen av renessansemusikk i Oslo. Den består av en gruppe sangere og instrumentalister som fordyper seg i musikken og fremføringsparametre. Modus har mottatt støtte til dette arbeidet, og vil bruke denne særlig til å hente inn gjesteinstruktører fra tidligmusikkmiljø i Europa. Modus ønsker at alle interessert skal kunne dra nytte av disse besøkene, og workshopene er derfor åpne for passive deltakere lørdag 24 og søndag 25 april.

Vårens første gjesteinstruktør er Erik Van Nevel, anerkjent Belgisk sanger og korleder med lang erfaring i dette repertoiret. Hans kor, Currende, har gjort flere prisbelønnede fremføringer av renessansemusikk. Under workshopen skal gruppen arbeide med flamsk kirkelig vokalpolyfoni fra renessansen, med utdrag fra verker av Guillaume Dufay (1397 – 1474), Johannes Ockeghem (c1410 – 1497), Josquin Desprez (c1450-1521), Pierre de Manchicourt (c1510 – 1564) og TomasCrecquillon (c1505 – 1557).

Den flamske musikken, eller burgunderskolene, har fått denne betegnelsen fordi de fremste musikerne på den tiden var utdannet i området Nederland, Flandern og Nord-Frankrike. Men de fleste komponistene var så ettertraktede at de fikk poster rundt om i Europa. Musikken er først og fremst presentert som vokalmusikk, men i realiteten anvendte man nesten alltid instrumentalstøtte, eller erstatning av en eller flere stemmer. Dette vil også bli tatt opp og demonstrert under workshopen.

Reportoiret er valgt ut for å belyse sakral musikk av de nevnte komponister, og den spesielle oppføringspraksis denne stilen krever. De flamske komponistene var spesielt fremtredende innenfor den sakrale stilen, og det er også en stil van Nevel har spesialisert seg på over lengre tid. Hele den tidlige renessansen dekkes i dette reportoaret, og Modus tror dette kommer til å bli et interessant innblikk i denne fantastiske, men fremdeles noe uutforskede delen av musikkhistorien.

For mer informasjon kan man ta kontakt med:

Daniel Stighäll (musikalsk leder) – epost: kerenmusik@hotmail.com tlf:93876946
Cathrine Bothner-By (koordinator) – epost: cathrijb@mail.hf.uio.no tlf: 95288024
Modus senter for middelaldermusikk, tlf: 22191735

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.