SV Logo 07

Politisk stafett på kor.no: May Elisabeth Hansen (SV)

– Det står masse tomme lokaler rundt om i Norge. Disse kan brukes til gratis øverom for kor, sier May Elisabeth Hansen, som også er villig til å diskutere en dirigentlønn-ordning for kor. Den kulturpolitiske talskvinnen forteller at SV ønsker seg både store og små kulturhus, der både kor og korps og andre bør få tilgang til gratis øvingslokaler.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— I tillegg til kulturhus, kan også skoler, aktivitetshus, ungdomshus og andre lokaler som står tomme brukes som gratis øverom. Slik kan disse lokalene brukes langt mer effektivt enn de gjør i dag, sier hun.

Dirigentlønn-ordning

Dessuten mener Hansen at det bør satses på profesjonalitet også innen korfeltet, blant annet blant dirigenter.

— Vi trenger profesjonell kompetanse også i korene, og vi må se på ulike ordninger for å stimulere til rekruttering av gode dirigenter. En dirigentlønn-ordning kan være en løsning, men vi må vurdere hvordan midlene gjør mest nytte, sier Hansen.

Kjempegøy med sang

May Elisabeth Hansen har selv sunget i kor, i både pikekor og tensing, og synes det er kjempegøy med sang som hobby. Samarbeidene mellom profesjonelle og amatører tror hun er en ekstra viktig inspirasjon for den enkelte korsanger.

— De mange samarbeidene mellom amatører og profesjonelle stimulerer til vekst nedenfra. De er en viktig drivkraft for å inspirere og stimulere korsangere i hele landet. Korlivet trenger de profesjonelle kunstnere, sier Hansen.

Dessuten understreker hun at profesjonelle krefter er helt nødvendige for å drive frem institusjoner som Kulturskolen, Den kulturelle skolesekken og Rikskonsertene.

Ekstremt viktig

Hvilken plass har korlivet i SV sin kulturpolitikk?

— Korlivet er ekstremt viktig for SV fordi det engasjerer så mange. Vi synes det er viktig å legge til rette for frivillig kulturutøvelse, og vi ønsker å bevilge mer penger til blant annet lokalt korliv for å få i gang større aktivitet. Jeg vet at SVere rundt om i kommunene prioriterer kultur på topp, sier Hansen.

Mer til kultur

Hun viser til de 20 milliardene som har blitt overført til kommunene de siste to årene, noe som hun mener har gitt et helt nytt handlingsrom også på kulturfronten. I følge hennes tall har 60-70 millioner kroner mer blitt brukt på kultur i denne perioden, og økningen er en del av det såkalte Kulturløftet regjeringspartiene har lansert.

— Det er så gøy å få være med på dette kulturløftet. Vi i SV er veldig glade for å ha fått med oss Ap og Sp på Kulturløftet, og vi merker at lokalpolitikere og organisasjoner nå gleder seg over at de får mer rom. Det vokser og gror i det lokale kulturlivet. Det skal ikke så mye midler til før det genererer mye kulturaktivitet, sier hun.

Stå på og krev

Hennes utfordring til korlivet er å bli flinkere til å markedsføre seg selv.

— Det er veldig viktig å markedsføre seg og stille krav til politikerne. Alle kor kan ikke leve av kommersiell drift, så de må stå på selv og kreve det de trenger for å drive mer effektivt, sier hun.

Tidligere artikler i kor.no sin politiske stafett:

Politisk stafett på kor.no – først ut: May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Politisk stafett på kor.no: Karin Woldseth (FrP)

Politisk stafett på kor.no: Olemic Thommessen (Høyre)

Politisk stafett på kor.no: Trine Skei Grande (Venstre)

Politisk stafett på kor.no: Åslaug Haga (Senterpartiet)

Denne artikkelen er hentet fra kor.no og gjengitt med deres velvillige tillatelse.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev