Åslaug Haga (Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix)

Politisk stafett på kor.no: Åslaug Haga

– For å tilby kor gode rammebetingelser lokalt, trenger vi en fortsatt styrking av kommuneøkonomien, mener kommunal- og regionalminister Åslaug Haga fra Senterpartiet. Haga er storfornøyd med at partiet så langt i regjeringsperioden har bidratt med ca. 20 milliarder mer til kommunal sektor. Da mener hun at for eksempel øvingslokaler til kor bør følge på.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Tilgang til lokaler

— Senterpartiet ønsker at lokale organisasjoner skal få tilgang til for eksempel kommunens lokaler uten at det skal være en tung utgiftspost. Med de 20 milliardene har vi gitt kommunene fast grunn under føttene. Den viktigste forutsetningen for å gi tilgang på lokaler og instrumenter, er at kommunen har en økonomi som gir rom til dette, forteller Haga.

I tillegg til de økte overføringene til kommunene, er Sp-lederen også stolt over at voksenopplæringsmidlene har økt ved Senterpartiets hjelp.

— Dette er midler som har stor betydning for opplæring og utvikling i kor over hele landet, sier hun.

Ønsker å styrke frivillige

— Hvordan er den politiske viljen i Senterpartiet til å løfte opp korlivet i Norge?

— Senterpartiet har lang tradisjon for å arbeide for å styrke frivillige lag og organisasjoner. Vi ønsker å vri offentlige støtteordninger i favør av det lokale kulturlivet, herunder korbevegelsen, forteller Haga.

Hun forteller videre om Kulturløftet og om Frivillighetsmeldingen som nylig ble lagt frem, med et knippe konkrete tiltak som hun mener vil bety en sterk styrking av kulturlivet lokalt.

— Et konkret tiltak er forslaget om å innføre en «Grasrotandel» der 5 % av brutto omsetningen av Norsk Tippings spill potensielt kan kanaliseres til kor og andre frivillige organisasjoner. Dette vil kunne gi kjærkomment bidrag i kassa og gi muligheter til utvikling av korets virksomhet, mener hun.

Hever grensen

I tillegg mener Haga at forslaget om å heve grensen for frivillige organisasjoners plikt til å betale arbeidsgiveravgift vil ha betydning for kor som blant annet lønner dirigenter.

— Forslaget om å heve beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt og forskuddstrekk fra 2000 kr. til 4000 kr. får betydning for muligheten til å tiltrekke seg ressurspersoner til å påta seg oppgaver for koret, sier hun.

Bedre rammebetingelser

Og Senterpartiet vil fortsette å jobbe for å bedre rammebetingelsene for det frivillige kulturlivet. På både nasjonalt og lokalt nivå vil de jobbe for å sikre driftsgrunnlaget for det frivillige organisasjonslivet.

— Vi vil legge til rette for organisasjonenes mulighet til å videreutvikle sin virksomhet. Vi ønsker en kraftig oppvurdering av den innsatsen som nedlegges av frivillige lag og organisasjoner og av engasjerte enkeltpersoner rundt om i landet. Våre lokale folkevalgte har et sterkt engasjement for frivillige organisasjoner og lokalt kulturliv og vil gi dette prioritet i lokalpolitikken.

Bankende hjerte

— Hvilken plass har korlivet i Senterpartiets kulturpolitikk?

— Senterpartiet har et bankende hjerte for korbevegelsen. Vi ønsker en sterk satsing på lokalkulturen og vil stimulere til aktivitet basert på frivillig innsats innenfor ulike sjangere, herunder også kor.

Åslaug Haga er ikke i tvil om at korene har en stor betydning i de norske lokalsamfunnene.

— Når vi vet at det i Norge er organisert mer enn 1000 kor, så sier det seg selv at korbevegelsen har stor betydning og en sterk posisjon i det lokale kulturlivet. Som for annen kultur- og frivillig aktivitet, så har også korvirksomhet en dobbelt verdi. Først og fremst for den som selv «står i kor», men også for publikum som både ved konserter og ved ulike arrangementer får oppleve korsang, forteller hun.

— Har du noen utfordringer å komme med til korbevegelsen?

Syng på! Lokalsamfunn i både bygd og by trenger dere!

Tidligere artikler i kor.no sin politiske stafett:

Politisk stafett på kor.no – først ut: May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Politisk stafett på kor.no: Karin Woldseth (FrP)

Politisk stafett på kor.no: Olemic Thommessen (Høyre)

Politisk stafett på kor.no: Trine Skei Grande (Venstre)

Denne artikkelen er hentet fra kor.no og gjengitt med deres velvillige tillatelse.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev