Norsk Artistforbund_logo

Politi, rock og ytringsfrihet

Norsk Artistforbund reagerer sterkt på Politiets Fellesforbunds juridiske grep for å forhindre avspilling av en bestemt sang. Dette er et angrep på ytringsfriheten, mener Artistforbundets leder og nestleder. De mener politiets fremgangsmåte i denne saken vitner om en totalitær tenkemåte.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Aafløy og Tove Bøygard

Leder og nestleder, Norsk Artistforbund

Vi finner det betenkelig at Lederen for Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, signaliserer at forbundet med juridiske grep ønsker å stoppe offentlig fremføring av gruppen Samvirkelagets sang om et tragisk dødsfall i Trondheim der polititjenestemenn var involvert.

Dette kan vanskelig tolkes som noe annet enn et angrep på ytringsfriheten. Norsk Artistforbund stiller seg kritisk til dette.

Samvirkelagets tekst er et kunstnerisk innspill i en debatt og saken har offentlighetens interesse.

Vi vet at nevnte politimann ikke er dømt. Vi vet at han fortsatt er i arbeid mens saken etterforskes og således ikke er suspendert mens saken granskes.

Totalitær tenkemåte

Det faktum at politiet har avvist plateselskapets tilbud om å fjerne politimannens navn men ønsker låten i sin helhet fjernet, vitner om en totalitær tenkemåte som vi i de senere år har vært forskånet for i Norge.

Hvordan skal man så håndheve et eventuelt forbud mot offentlig fremføring?

Med ekstra politivakt ved Samvirkelagets konserter?

Og hva skjer så hvis Samvirkelaget spiller nevnte sang, Arne Johannesen?

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev