240608

Og stavkirken er sponset av…

Som et apropos til Norsk kulturråds påpeking av at dagens kulturjounalistikk i stadig større grad bærer preg av å være lanserings- og PR-stoff, bringer vi videre et innhugg av informasjonsrådgiver Harald Nyquist i Storm Kommunikasjon. Han tar her for seg Aftenpostens dekning av arbeidet med å trygge Vågå Kirke, og anklager avisen for å undergrave sin egen troverdighet i kultursaker.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Det var så jeg måtte gni meg i øynene og lese to ganger da overskriften «American Express trygger Vågå kirke» slo mot meg som hovedoppslag i Aftenpostens kulturseksjon. Hadde jeg vært PR-rådgiveren bak et slikt oppslag ville jeg umiddelbart tatt juleferie med den begrunnelsen at jeg hadde drevet mitt virke i PR-bransjen lenger enn langt i år.

Oppslaget i Aftenposten kommer samme dag som Norsk Kulturråd slipper en ny rapport om at halvparten av kulturstoffet i Aftenposten og Dagbladet er «lanseringer og annet PR-stoff». Dette er naturligvis ikke noe problem – så lenge journalistene bruker hjernen når de skriver. Men vil Ragnhild Plesner bli overrasket når en ny bedrift ringer og forklarer at de sponser Holmenkollhoppet hvis de får en halvsides redaksjonell hyllest i Aftenposten?

Det er klart det er et paradoks at jeg som PR-mann setter spørsmålstegn ved journalistikk som fungerer som «ren reklame». Men mitt inntrykk er at PR-bransjen faktisk ønsker seg saklig og god journalistikk og har en klar interesse av at artikler og innslag holder topp kvalitet.

I artikkelen er det ikke en gang foretatt den klassiske skjulingen av en kommersiell aktør fra «American Express» til «et kortselskap». Videre er ingen bevilgende myndigheter blitt bedt om å gi en kommentar til at stavkirkene må vende seg til næringslivet for å hente inn penger.

Jeg spør meg hvilke signaler Aftenposten gir sine lesere med et slikt oppslag. Er det virkelig blitt akseptert at sponsing er en nyhet? Så lenge jeg har hatt klienter, har de kommet trekkende med sponsoravtalene sine. – Dette er interessant, sier klientene. – Sorry, men sponsing er gørr kjedelig, svarer jeg. Aftenposten mener visst noe annet.

I det nevnte oppslaget nevnes merkenavnet American Express fem ganger. På den ene siden er slike oppslag en hver PR-manns drøm. På den annen side undergraver en kulturjournalist sin troverdighet når hun kritikkløst stiller på sponsorsiden av bordet. Og Plesner har sans for sponsing. Faktisk i den grad at hun nylig ga Operaens ballettskole følgende råd: «Mange kulturinstitusjoner har opplevd at det er den personlige kontakten som avgjør. Har dere ingen som kjenner noen som kjenner noen?» (Fra saken «Ingen vil sponse ballettskole», 14. november 2000).

Aftenposten er den største morgenavisen i landets største by. Samtidig kan vi som leser den av og til få en noe beklemmende småbyfølelse. Det blir nesten litt skummelt når journalisten gjengir Christian Sulheim som forklarer oss lesere at kortselskapet ikke stiller store krav ved sponsingen, fordi «en slik bedrift er mer opptatt av omtale i media» (!).

Selvsagt er sponsing OK. Men sponsing bør være en diskret del av et firmas egenpresentasjon. Vi råder klienter som vurderer sponsing til å holde slike aktiviteter atskilt fra den substansielle profilen de ønsker å bygge opp i de eksterne målgruppene. Mot interne målgrupper kan bedriften imidlertid gjerne slå på stortrommen om sine sponsoraktiviteter.

Oppslaget i Aftenposten må være et av årets beste PR-resultater. Jeg gratulerer kortselskapet og det eventuelle PR-byrået.

Men det blir et helvete å forklare klientene mine at sponsoravtalene deres ikke er verd spalteplass etter oppslaget i Aftenposten. Og til Ragnhild Plesner må jeg bare rope varsku: Du vil nok snart ha god oversikt over hvem som sponser hva her i kongeriket.

Harald Nyquist, Storm Kommunikasjon

Innlegget ble opprinnelig publisert på nettsidene til Kampanje, og kan også leses på denne lenken.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.