NOMUS-logo

Ny NOMUS-konsertserie i Norden?

Nordiska Musikkommitén (NOMUS) har gitt produsenten og musikeren Anders Eriksson i oppdrag å utrede mulighetene for å etablere en helt ny konsertserie for profesjonelle storband i Norden, forteller en pressemelding fra NOMUS.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

— Satsingen skal ha fokus på framføring av ny musikk, og ambisjonen er å etablere en konsertserie der 4 ensembler fra 4 nordiske land kan gjennomføre 5 konserter pr. år i minst 3 land i Norden, forteller generalsekretær i Nomus, Bo Rydberg, som også er opptatt av at økonomien skal gå i vater.

— Et viktig moment i det innledende prosjekteringsarbeidet vil være å se nærmere på finansieringsmuligheter og kostnadsnivå, slik at det kan etableres en forutsigbar økonomisk plattform for prosjektet. Erikssons utredning skal legges fram for NOMUS senest i november 2003, sier Rydberg.

Prosjektet har fått arbeidsnavnet «Arena for nordiske storband», og Anders Eriksson vil i tiden frem mot prosjektsstart være åpen for ideer og synspunkter fra de nordiske musikkmiljøene. I den forbindelse vil Eriksson bruke våren og sommeren på å besøke ressurspersoner, organisasjoner og ensembler på ulike steder i Norden for å samle inn informasjon, forteller pressemeldingen. Eriksson kan nås på denne epost-adressen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.