Trygve Aasgaard, m. flere: "Musikk og helse" (Cappelen, 2006)

Ny bok om Musikk og helse

«Musikk og helse» er en bok som skal gi kunnskap om hvordan musikk og musikkaktiviteter kan anvendes i ulike helsesammenhenger. For første gang på norsk presenteres teori, praktiske prosjekter og forskningsarbeider der musikk er brukt til å fremme helse innenfor en rekke forskjellige fagområder. Redaktør er førsteamanuensis Trygve Aasgaard, mens Cappelen Akademisk Forlag er utgiver.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Bidragsyterne viser i følge Cecilie von Hirsch Larsen ved Cappelen Akademisk Forlag hvordan musikkaktiviteter og musikklytting benyttes overfor barn på sykehus, innen psykiatri og eldreomsorg, i lokalsamfunn, i (og utenfor) fengsel, i forhold til mennesker med livsstilsrelaterte diagnoser – og hvordan musikk kan forstås som forbyggende og helsefremmende aktiviteter.

«Musikk og Helse» redegjør også for bruk av musikk innen de ulike helsefagene og spesialpedagogikk og presenterer musikkterapiens historie.

— Musikk benyttet i helsesammenhenger er et tema som stadig får større oppmerksomhet. I Norge er faget musikk og helse nå etablert ved flere høgskoler og universiteter, og forfatterne av denne boka representerer flere av disse fagområdene, forteller von Hirsch Larsen.

«Musikk og helse» formidler ikke bare teoretiske aspekter på musikk og helse, men beskriver en rekke praksisområder og forskningsprosjekter der bruk av musikk er benyttet til å fremme helse. Den henvender seg til praktikere og studenter innen fag som musikk, musikkterapi, sykepleie, medisin, de ulike helse- og sosialfagene, pedagogikk og spesialpedagogikk.
— Dette er også den første boka på et nordisk språk som knytter musikk og helse til så mange ulike fagområder. Den er nyttig og inspirerende for alle som arbeider med, eller som ønsker å arbeide med musikk i en helsesammenheng, reklamerer forlaget.

Trygve Aasgaard er forsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. Han har doktorgrad i musikkterapi (Aalborg Universitet) og en omfattende internasjonal litterær produksjon om musikk og helsespørsmål, ikke minst i forhold til alvorlig syke barn på sykehus. I tillegg er følgende forfattere bidragsytere til boken:

Even Ruud, professor ved Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole, Audun Myskja, lege og Fellow i nevrologisk musikkterapi, Musikkterapeut Tone Sæther Kvamme, tilknyttet Geria, Oslo kommune, musikkterapeut og spesialpedagog Bente Mari Mortensen, musikkterapeut og leder for «Musikk i fengsel og frihet», Venja Ruud Nilsen, musikkterapeut ved psykiatrisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Hans Petter Solli, førsteamanuensis og leder for musikkterapistudiet ved Universitetet i Bergen, Brynjulf Stige, førsteamanuensis/leder for doktorgradsutdanningen ved Norges musikkhøgskole, Gro Trondalen, sosiolog/førstelektor/stipendiat ved Høgskolen i Akershus, Kari Bjerke Batt-Rawden, samt Rudy Garred, som erførsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Utgivelsen vil bli markert med et arrangement ved Høgskolen i Oslo fredag 12. mai.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev