Håvard Svendsrud 17738 TRYKK

NTO advarer mot konjunkturavgiften

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) hadde onsdag styremøte i forbindelse med forslaget til nytt statsbudsjett. Organisasjonen mener kulturbudsjettet har flere positive sider, men advarer mot at en eventuell konjunkturavgift også vil ramme teatre og orkestre hardt.

Kalender

Konsert: ENCORE – INSPIRASJON

27/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Konsert med TERJUNGENSEMBLE

29/09/2023 Kl. 18:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

30/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

I en pressemelding som kom til Ballade onsdag ettermiddag heter det:

Styret i Norsk teater- og orkesterforening (NTO) har i dag vært samlet istyremøte i forbindelse med fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2001.

NTO representerer alle landets større profesjonelle musikk og scenekunstvirksomheter.

Styret uttalte etter møtet følgende:

KONJUNKTURAVGIFTEN RAMMER KUNSTEN HARDT

Statsråd Ellen Horns første budsjett har flere positive sider, og en tilsynelatende vilje til å opprettholde kunstlivets rammebetingelser og aktivitetsnivå.

Imidlertid overskygges dette førsteinntrykket ved en nøyere gjennomgang av hele regjeringens forslag til budsjett. Forslaget om innføring av en konjunkturavgift på 1,5% på all arbeidskraft vil medføre et betydelig budsjettkutt for teatrene og orkestrene, sett under ett. En slik ekstra avgift på arbeidskraft vil ramme teatrene og orkestrene ekstra hardt, siden dette er virksomheter hvor personalkostnadene utgjør den overveiende del av utgiftssiden.

Foreløpige anslag, basert på antatt pris- og lønnsvekst, viser at innføring av konjunkturavgiften vil medføre en realnedgang i rammebetingelsene for de fleste teatre og orkestre i landet på minst 2%.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjonssjef

Arktisk Filharmoni AS

Kunstnerisk leder

BIT20 Ensemble

Distriktsmusikar hardingfele/fele

Sunnfjord kulturskule

Organist

Flå Sokn

Pianolærer

Nord-Fron kommune / Fron kulturskole