Stevne

Norske kor til utlandet

Norske kor reiser som aldri før. I tillegg til å delta på festivaler sommerstid, velger mange kor å reise på korarrangementer også ellers i året. Det er særlig internasjonale korfestivaler som får besøk av norske korsangere, melder nettstedet kor.no.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Turoperatører opplever en markant økning i etterspørselen etter reiseopplegg for kor. Om en måned reiser Berlevåg Mannsangforening på korturné i USA.Kulturdepartementet har bevilget to millioner kroner til Berlevåg-koret for at de skal kunne reise på turné til de norsk-amerikanske miljøene i USA. Men selv uten solid reisestøtte vender flere kor nesen mot utlandet.

— Vi merker særlig en endring i reisemønstre. Tidligere reiste kor gjerne i forbindelse med egne jubileer. Nå reiser kor i større grad på festivaler og konkurranser både hjemme og ute hele året, opplyser Rolf Egeland i Sabra Musikkreiser til www.kor.no. Etter to år med jevn vekst i etterspørselen etter turopplegg for kor, tegner også neste år til å bli et aktivt reiseår. Egeland opplyser at 800 sangere allerede har bestilt reise til Nordisk-Baltisk Korfestival i Litauen i slutten av juni neste år. Festivalen Nor-Sa i Sør-Afrika i mars har rundt 500 påmeldte.

–I det siste har vi også hatt en del forespørsler fra kor som aldri har reist til utlandet før. Nå ønsker de å utvide opplevelseshorisonten sier Egeland. Sabra Musikkreiser er også med på å legge forholdene til rette for at korene får holde konserter dit de reiser.

— At norske kor søker internasjonale impulser, har også den virkningen at det internasjonale korlivet retter søkelyset på Norge. Svenskene spør seg allerede om hva det er som skjer i korbevegelsen her hjemme, opplyser generalsekretær i Norges Korforbund, Kåre Hanken. Han viser til at mange norske kor har fått svært gode plasseringer i internasjonale korkonkurranser.

— Jeg syner det er svært positivt at norske kor ønsker å markere seg utenfor Norge. Det handler også om at norske kor er interessert i verden rundt seg, sier Hanken.

Hanken tror også at økt reiseaktivitet utenfor Norge har også en smitteeffekt på koraktivitetene her hjemme. Han forteller at mange kor har med seg positive erfaringer tilbake fra utlandet som de omsetter i engasjement for koraktiviteter når de kommer hjem med inspirasjon og kunnskap i bagasjen.

— Kor som reiser utenlands er dessuten utvilsomt viktige ambassadører for norsk musikk -og kulturliv. Norske kor har ved en rekke anledninger presentert norske komponister for et nytt publikum. Internasjonale festivaler er også unike fora som åpner for å få vist det mangfoldet korbevegelsen her hjemme står for.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.