Norsk Rockforbund logo

Norsk Rockforbund: – Moms på konsertbilletter er dårlig kulturpolitikk!

Norsk Rockforbund frykter at regjeringen planlegger å innføre 8 % moms på billetter fra 2009 etter at revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem i dag.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Finansdepartementet oppnevnte 1. desember 2006 Kulturmomsutvalget, og 26. februar 2008 overleverte utvalget sin utredning. Utvalget konkluderer med å utvide merverdiavgiften til også å gjelde billetter til kultur og idrettsarrangementer, og i legge disse en momssats på 8 %. Utvalget foreslår å øke registreringsgrensa for frivillige organisasjoner fra 140 000 kr til 300 000, skriver Norsk Rockforbund i en melding i dag.

Landsmøtet i NRF 6. april vedtok enstemmig å si nei til kulturmomsutvalgets forslag om å innføre moms på billetter.

— Vi mener sittende regjering har gjort et imponerende kulturløft de siste tre årene, nå er det utrolig viktig at denne kultursatsingen ikke blir spist opp av den foreslåtte avgiftsøkningen, det ville være et tilbakeslag for regjeringen politikk. Forslaget om moms på billetter vil føre til økte billettpriser for publikum og mer byråkrati for de frivillige konsertarrangørene som arrangerer størsteparten av konsertene landet rundt, uttaler Monica Larsson, leder i NRF, i pressemeldingen.

NRF frykter flere konsekvenser hvis forslaget blir vedtatt. NRF mener at det vil føre til økt byråkrati og økte utgifter til revisjon og regnskapstjenester, og dermed komplisere frivillig kulturarbeid som igjen kan føre til mindre kulturaktivitet og færre frivillige.

Dette i følge en pressemelding. Norsk Rockforbund har denne siden. Revidert nasjonalbudsjett kan leses på denne lenken.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev