Karin S. Woldseth, FrP

Norges korforbund: Politisk stafett om kor og kultur

Frem mot kommunevalget vil kor.no la sentrale politikere få uttale seg om sitt syn på kor og kultur i en uhøytidelig politisk stafett. Første politiker ut var May-Helen Molvær Grimstad (KrF). Denne gangen er turen kommet til Karin Woldseth (FrP). – FrP ønsker å kutte pressestøtten og i stedet bruke pengene på det frivillige kulturliv. Vi er opptatt av korkultur og kommer til å prioritere det i våre budsjetter, sier partiets kulturpolitiske talskvinne.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Vil merke forskjell

Woldseth er medlem av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget og representerer Hordaland på Stortinget. Hvis FrP kommer til makten i kommunene etter høstens kommunevalg, tror hun at korlivet vil merke en forskjell.

– Hvis bare halvparten av pressestøtten hadde gått til det frivillige kulturlivet, hadde det frivillige kulturlivet levd godt. I FrPs alternative budsjetter har vi lagt inn relativt store potter til breddekultur, noe som også kommer korlivet til gode, sier hun.

Konsertlokaler og dirigenter

Woldseth forteller at FrP ønsker å legge til rette for et rikt korliv lokalt, blant annet gjennom lettere tilgang til konsertlokaler. Dessuten understreker hun behovet for å legge forholdene til rette for rekruttering av dirigenter.

– Vi kan ikke forvente at dirigentene stiller opp gratis, og det er derfor viktig å lønne dem ordentlig. De trenger en lønn som motiverer dem. Å lønne dirigenter er dessuten god investering. Lønn til én dirigent kommer veldig mange til gode, sier Woldseth.

Bredt engasjement

Hun er opptatt av livskvaliteten som korsang gir til enkeltmennesker, og understreker at korbevegelsen i Norge har utmerket seg som veldig flinke til å skape bredt engasjement. Samtidig ønsker hun å utfordre korlivet til å bli mindre beskjedne og mer synlige i det offentlige kultur-Norge.

– Jeg skulle ønske at det offentlige kultur-Norge brukte korene mer. Men da må korene bli mer synlige, ta mer plass og rett og slett selge seg litt bedre. Å synge i kor handler om å formidle sangglede og musikkglede, samtidig som man må se på det som en næring, sier Woldseth.

Lite gir stort løft

Og en av grunnene til at hun ønsker seg mer synlige kor, er at hun ønsker at flere skal få øynene opp for hvor lite som skal til for å gi mange et stort løft.

– Veldig mange støtter korbevegelsen moralsk, men når det kommer til kroner, er de ikke villige til å gi. De forstår ikke hvor mange mennesker få kroner kan nå, sier hun.

Kulturarven

Samtidig som Woldseth er opptatt av å skape aktivitet i dag, er hun også svært engasjert i ta vare på aktiviteten fra fortiden.

– Det er viktig å ta vare på kulturarven vår, og korbevegelsen har en viktig rolle i dette arbeidet. Takket være arkiverings- og dokumentasjonsarbeid som er gjort, har vi fortsatt kjennskap til og mulighet til å formidle musikk som stammer fra langt tilbake. FrP har støttet de ulike arkivene som ligger i Nasjonalbiblioteket, og vi vil fortsette å jobbe for gode arkiv- og dokumentasjonsssystemer, sier Woldseth.

Denne artikkelen er skrevet av og gjengitt med velvillig tillatelse fra kor.no.
Første politiker ut i stafetten var May-Helen Molvær Grimstad (KrF) som har ledet Familie- og kulturkomiteen på Stortinget siden 2005. Hennes innlegg kan leses her.

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev