Geir Arne Servan, Norsk Korforbund (2004)

Norges Korforbund: Glade for at kulturrådet satser på kor

1,9 millioner av den totale potten på 17,7 millioner kroner går til kor og vokalensembler. – Korfeltet er vinneren ved Kulturrådets tildeling av ensemblestøtte for 2006, mener Norges Korforbunds Geir Arne Servan.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturrådet har valgt å gi kormusikken i Norge et markant løft. Tilskuddet til Det Norske Solistkor er mer enn fordoblet fra i fjor og er nå på 900 000 kroner. Vokalensemblet Nordic Voices får også en solid økning, mens Nidaros Domkor og koret Embla får tilskudd for første gang. Oslo Kammerkor er også inne i støtteordningen. I alt er tilskuddene til musikkensembler økt med 4,5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2006.

I Norges Korforbund er gleden stor over satsingen på kor.

— Det er gledelig at Norsk kulturråd nå bygger opp under den markerte kvalitetshevingen vi ser i norsk korbevegelse for tiden. Dette gir muligheter for økt aktivitet og høyere kvalitet, sier rådgiver i Norges Korforbund Geir Arne Servan, som legger til at Korforbundet er svært fornøyd, men ikke overrasket.

— Norsk korbevegelse har fått et tydelig politisk løft i senere tid, senest ved behandlingen av statsbudsjettet. Vi regner med at Kulturrådets bevilgninger bare er en liten start på ambisiøs og langsiktig satsing på norsk kor- og vokalmusikk, sier Servan.

”Økningen i Norsk kulturråds avsetning til musikkensembler gjør det mulig å gi flere ensembler et tilskudd som står i et bedre forhold til det kunstneriske og profesjonelle nivået de befinner seg på”, heter fra Kulturrådet. Kulturrådet har vurdert 157 søknader med en samlet søknadssum på rundt 50 millioner kroner.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev