Ive Buch Romme

Musikkutdanningens felles front

Nytt nasjonalt fagråd skal diskutere felles utfordringer for musikkfaget.

Kalender

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

— Formålet er å samle alle de norske institusjonene med musikk for å diskutere felles utfordringer for musikkfaget, for eksempel musikkens stilling i skolen, rekruttering til høyere utdanning i musikk, internasjonaliseringens påvirkning på musikkfeltet og vilkårene for FoU-arbeid i musikk, sier rådets leder Ive Buch Romme, høgskolelektor i musikk ved Høgskolen Stord/Haugesund.

— Rådet skal også kunne fungere som høringsinstans og komme med innspill til Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i saker som har med musikkfaget å gjøre. Vi ser også nytten av rådet som et forum der representantene kan oppdatere hverandre om studietilbud, faglig forsknings- og utviklingsarbeid og generell status ved de ulike utdanningsinstitusjonene.

— Hvorfor var det nødvendig å etablere et slikt råd nå?

— De utøvende musikkutdanningene har til nå vært samlet i Nasjonalt Fagråd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap (NRUM). Etter ønske fra institusjoner som sto utenfor dette rådet, besluttet NRUM å etablere et bredere råd med alle institusjoner som tilbyr musikkutdanning på 60 sp eller mer – Nasjonalt Fagråd for musikk (NFM) – mens det tidligere NRUM omdannes til et profesjonsråd for utøvende musikkutdanning (RUM).

— Hvordan skal fagrådet arbeide?

— Det er valgt et arbeidsutvalg som består av representanter for utøvende og skapende studier, lærerutdanningene og musikkviterfeltet, i tillegg til én studentrepresentant fra NSO. Arbeidsutvalget skal forberede fagrådsmøtene, som avholdes to ganger i året, og kunne sette ned arbeidsgrupper i forhold til spesielle saker. Neste møte for det nasjonale fagrådet blir i Tromsø 1. november.

17 institusjoner er representert
Representanter fra 17 ulike utdanningsinstitusjoner var tilstede da rådet ble dannet. Det nye rådet samler alle norske musikkutdanningsinstitusjoner som er akkreditert for å tilby høyere musikkutdanning av et visst omfang.

Tidligere har institusjonene som utdanner utøvende musikere og musikkvitere vært organisert i Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap, NRUM. Det nye store fagrådet favner langt flere institusjoner enn tidligere, da også musikklærerutdanninger og årsenheter i musikk tas med. Samtidig med opprettelsen av det nye fagrådet, ble NRUM omgjort til et nasjonalt profesjonsråd, fortsatt under UHR, og videreføres nå som Råd for utøvende musikk, RUM. Profesjonsrådet organiserer utøvende utdanninger ved universitetene samt Norges musikkhøgskole.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev