Bildet er kun illustrasjon til saken, og er ikke for øvrig knyttet til temaet eller denne artikkelen. Bildet er fra kammeroperaen "Ballerina" med musikk av Synne Skouen og libretto av Oda Radoor, basert på Arne Skouens skuespill, og vi ser mezzosopran Hege Høisæter (t.h.) og sopran og danser Silje Aker Johnsen som spilte mor og datter i oppsetningen. (Foto: Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett)

Musikerhelse på agendaen: Konferanse om kropp og sinn vil samle og løfte scenekunstmedisin i Norge

– Denne konferansen er viktig fordi kunsten og kunstnerne er viktige! Da må vi også ta yrkeshelsen deres på alvor, sier Christine Thomassen fra Creo, som er en av arrangørene av konferansen. Faglige bidrag kan sendes inn ut mars.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

«Integrating body and mind» er det korte navnet på konferansen kunstnerorganisasjonen Creo, Norges musikkhøgskole (NMH), Norsk teater- og orkesterforening (NTO) og Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) arrangerer i Oslo 22.-24. september.

Den lange og litt mer forklarende tittelen er Musicians’ and Performing Artists’ Health and Performance. Integrating body and mind, og arrangørene holder åpent for innlevering av faglige bidrag ut mars.

Arrangørene opplyser at de ønsker å fokusere på temaer som omhandler både fysisk og psykisk helse, prestasjoner og relevant pedagogikk, og at konferanseformen vil være en kombinasjon av forskning og praktisk erfaring gjennom blant annet foredrag, presentasjoner, paneldebatter og workshops.

Ballade tok en prat med politisk nestleder i Creo, Christine Thomassen, om konferansens hva, hvem og hvorfor.

Christine Thomassen, politisk nestleder i Creo. (Foto: Åsa Marie Mikkelsen)

– Hvem er konferansen for; hvem vil dere nå og se på scenen og i salen?
– Konferansen er for alle som er interesserte i, og arbeider for å forbedre scenekunstnere og musikeres yrkeshelse og prestasjoner. Den vil være åpen for forskere, medisinere, behandlere, profesjonelle utøvere, pedagoger, arbeidsgivere og studenter. Vi håper å få gode, faglige bidrag fra enkeltpersoner og miljøer i Norge, Norden og internasjonalt, som brenner for kunstneres forutsetninger for topp prestasjoner og et sunt og langt yrkesliv. Konferansen har fått navnet «Integrating body and mind», og tematikken vil omhandle både fysisk og psykisk helse, prestasjon og pedagogikk.

I motsetning til våre nordiske naboland er det norske miljøet lite koordinert

– Konferansen er «del av en nordisk tradisjon»: Har den funnet sted i Norge tidligere?
– Dette er den fjerde nordiske konferansen i serien, men den har ikke funnet sted i Norge før. Vi vet at det er mange som jobber med dette yrkesfeltet også her i landet, men i motsetning til våre nordiske naboland er det norske miljøet lite koordinert, og det finnes per i dag ikke noe nasjonalt senter eller nettverk for scenekunstmedisin. Dette er grunnen til at Creo, sammen med NMH og NTO, har tatt på oss å arrangere denne konferansen. Vi mangler ett medisinsk «nav» som kan ta dette ansvaret. Det er også noe vi arbeider med.

Scenekunstmedisin kan på mange måter sies å være den utøvende kunstners motstykke til idrettsmedisin for idrettsutøvere.

– Er dere ute etter å bygge og samle det internasjonale nettverket, eller styrke det som finnes i Norge – eller begge deler?
– Absolutt begge deler. Det er svært viktig å få samlet alle som på ulike måter arbeider med dette i Norge. Forhåpentlig vil konferansen kunne bli et startskudd for en felles satsning for et mer koordinert, nasjonalt miljø. Men scenekunstmedisin er fortsatt et ungt fagfelt i Norge. Vi ønsker derfor også å ha med nordiske og internasjonale «veteraner» for å informere og inspirere!

– Hvorfor er det viktig å sette søkelyset på – og satse på – musikerhelse?
– Scenekunstmedisin kan på mange måter sies å være den utøvende kunstners motstykke til idrettsmedisin for idrettsutøvere. Kvalitet i kunstnerisk prestasjon er en forutsetning for å kunne livnære seg som kunstner, og en optimalt fungerende fysisk og mental helse er en forutsetning for å kunne levere på toppnivå gjennom hele karrieren.

– Kunstnere og musikere må arbeide lenger enn tidligere. De må også levere på et bredere repertoar, det stilles større kunstneriske krav, de har en mer variert og utvidet rolle, det er større konkurranse om jobbene og de presser seg mer. Internasjonale studier viser at rundt 75 prosent av alle musikere i løpet av karrieren opplever plager av en slik art at det er behov for behandling.

– Det er et stort behov, både når det gjelder god forebygging og riktig behandling, men de færreste vet hvor de skal henvende seg for å få riktig rettledning og behandling, og den er heller ikke særlig tilgjengelig. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og Creo har derfor arbeidet systematisk med dette temaet de siste årene.

– Hvorfor og hvordan er denne konferansen viktig?
– Konferansen vil forhåpentligvis bidra til å sette scenekunstmedisin på agendaen. Den vil bidra med relevant, faglig oppdatering på feltet samt gi det norske miljøet mulighet til å samles og legge forutsetninger for bedre koordinering. Selv om man ikke har jobbet så direkte med scenekunstnere, håper vi at alle som er nysgjerrige på dette temaet også vil delta. Konferansen er viktig fordi kunsten og kunstnerne er viktige! Og da må vi også ta yrkeshelsen deres på alvor.
 

Se konferansens hjemmeside for innsending av bidrag, programoppdateringer og praktisk informasjon.

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.