Modelling Musical Mechanics

Modelling Musical Mechanics

Notam og Anders Vinjar inviterer til forum i kveld. Det skjer på Grünerløkka i Oslo. Tema dreier seg rundt et kompositorisk utviklingsprosjekt, hvor målet er å utvikle algoritmiske komposisjonsverktøy som tar direkte fatt i fysiske forutsetninger…

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Modelling Musical Mechanics er et kompositorisk utviklingsprosjekt, hvor målet er å utvikle algoritmiske komposisjonsverktøy som tar direkte fatt i fysiske forutsetninger – naturlover, mekanikk, menneskekroppen, menneskelige gester, kognitive koblinger av fysiske størrelser til musikalske stimuli (stort, lite, tungt, lett, fast, løst, sterkt, tynt, relativ plassering, fart, akselerasjon osv.) – og bruker eller misbruker disse forutsetningene i arbeidet med å komponere musikalsk struktur.

Målet med prosjektet er å undersøke hvordan musikalsk mekanikk henger sammen med eller genererer musikalsk struktur i litt alternative og mindre forutsigbare univers. Spørsmål som blir stilt er av typen:

Hvordan genereres eller påvirkes musikalske strukturer:

— når en gitarist har varierende antall og lengde på fingre mens han/hun spiller?
— når pianistens 3de arm forsøker å hindre de 2 andre mens hun spiller?
— når tyngdekraften gradvis eller brått endrer retning og størrelse?

Noen av etappene i prosjektet vil bli snakket om på forumet, bla. et verk for Cikada-trio og en serie verk for gitarist Anders Førisdal.

Den tekniske omgivelsen for utviklingsarbeidet vil bli skissert, og elementer av det demonstrert:

ODE, Fluxus (Fysikk bibliotek, OSC-kommunikasjon)
CM, Fomus (Lisp komposisjon, notasjon)

Denne spesielle måten å forsøke å utnytte fysiske modeller på blirsammenlignet med andre som fysisk modellering i syntese, interaktiv kontroll av virtuelle instrumenter og tablaturkomposisjon.

Tid: onsdag 25. april, kl. 19:00
Sted: Nedre gate 5

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev