Gunnar Jess

MFO i sorg: Gunnar Jess er død

Musikernes fellesorganisasjon har lidd et stort og smertelig tap ved Gunnar Jess’ brå og uventede bortgang.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Gunnar Jess var utdannet ved Norges musikkhøgskole og hadde en viktig del av sin yrkesbakgrunn som kantor i Rælingen, Aurskog-Høland, Førde og Østre Toten. Han virket dessuten som teaterkomponist, og som arrangør, produsent og musiker for en rekke av landets fremste visesangere. Han hadde også bakgrunn som repetitør og musikalsk veileder ved Statens teaterhøgskole, og som kulturjournalist i Akershus Arbeiderblad.

Med erfaring som leder av MFOs fylkeslag i Hedmark og Oppland ble Gunnar i april 2002 ansatt som forbundssekretær i MFO. Han gikk straks i gang med et omfattende arbeid for å bygge ned motsetninger innenfor det kirkelige området. Det felles kursopplegget for tillitsvalgte i MFO og representanter for Kirkens Arbeidsgiverforening, hvor siktemålet var å oppnå felles forståelse av avtaleverket, vil bli stående som et lysende eksempel på Gunnars framtidsrettede innsats. På grunn av sin integritet nøt han stor respekt ikke bare blant MFOs medlemmer, men også blant våre medlemmers arbeidsgivere.

Den oppgaven Gunnar brukte mest tid og krefter på de siste par årene var arbeidet med Kirkens egen kulturmelding. Med stolthet og utilslørt glede fikk han oppleve at Kirkemøtet 2005 enstemmig vedtok hvordan kulturmeldingen skal følges opp.

Gunnar var en sentral kraft i planleggingen og gjennomføringen av MFOs egen landsomfattende kursvirksomhet. Som redaktør for Norsk Kirkemusikk på papir og Internett, som styremedlem i bladet Musikk-Kultur, som forhandlingsansvarlig for kirkelig tariffområde, som saksbehandler for enkeltmedlemmer i tvistesaker, som rådgiver for MFOs lokale og regionale tillitsvalgte, som støtte og pådriver for forbundets politiske ledelse i kirkespørsmål, og som bistand for sine kolleger i forbundets forhandlingsavdeling, var han reflektert, utrettelig og klippefast. I tillegg eide han en lunhet og et vidd som det var umulig å ikke bli sjarmert av.

Vi, hans arbeidskolleger, minnes Gunnar i dyp takknemlighet, og vi kan i dag ikke forestille oss at tomrommet han etterlater seg, noensinne kan fylles. Våre tanker går likevel først og fremst til hans kone, barn, og øvrige familie.

Arnfinn Bjerkestrand
forbundsleder
Musikernes fellesorganisasjon

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev