Tone Hansen: Vigeland2 (collage)

Megamonstermuseum – hvordan tenke museum i dag?

Utspillet «Megamonstermuseum, – hvordan tenke museum i dag?» har allerede skapt debatt i bl.a. Dagens Næringsliv, Klassekampen, Kulturnytt og Dagsnytt 18. Spørsmålet om hva slags kunstscene vi vil ha er mer aktuelt enn noensinne. Fotogalleriet tar nå debatten videre, og har invitert i alt 7 kunstnere og kuratorer i Oslo til å komme med korte statements om hva de ønsker seg av et museum i det 21. århundre.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

«Megamonstermuseum, – hvordan tenke museum i dag?» består av en visjon for et senter for samtidskunst av i dag, og en bok som diskuterer museets mange muligheter. Prosjektet er siste del av Tone Hansens stipendiatprosjekt.

Utstillingen åpner kl. 13 på Fotogalleriet, og kunstnerdebatten starter kl. 14 førstkommende lørdag, med et innledende innlegg av Tone Hansen. Følgende skal si sin mening: Marianne Heier, Beathe C. Rønning, Lene Berg, Terje Nicolaisen, Ane Hjort Guttu, Thomas Hervard og Helga-Marie Nordby.

I følge Tone Hansen og Ida Kierulf har få kunstnere har deltatt i den pågående debatten om museets rolle som meningsprodusent i dag. Nå spør de: Er museet for distansert til at norske kunstnere kan identifisere seg med det? Og foregår diskusjonene, samtalene og de interessante utstillingene i så fall utenfor kunstfeltets store institusjoner?

Utstillingen presenterer volummodeller, billedserier og veggtekst som konkretiserer en visjon for et museum av i dag på kunstnernes premisser. De arkitektoniske modellene er realisert i samarbeid med arkitektene Ghilardi og Hellsten.

Hovedpåstanden i Hansens prosjekt er at museene fremdeles kan være normative og attraktive som møtesteder, men at deres rolle utsettes for press fra mange hold. Derfor haster det med å sikre de museene som fremdeles har en viss åpenhet i sin struktur.

Intensjonen med boken er å skape en bevissthet om viktigheten av at de store museene er med på å beskytte underaktiviteten og mangfoldet i kunstfeltet. Prosjektet er ikke en fiksert fremtidskonstruksjon, men heller en her og nå – utopi, basert på kunsten og kunstnernes potensial.

Tone Hansen er utdannet ved Statens Kunstakademi og Malmö Kunsthøgskole. Hun er stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo under det nasjonale stipendiatprogrammet 2003-2007.

Prosjektet «Megamonstermuseum» har blitt fortløpende presentert som kronikker, i antologier, utstillinger og seminarer.

I 2006 ga Tone Hansens prosjekt seg utslag i seminaret «The New Administration of Aesthetics», utstillingen «Walk_Through_the_City» på Skulpturbiennalen, seminaret «Rammer for en moderne kulturaktivisme – Skaper kunst et offentlig rom i seg selv? i samarbeid Cecilia Widenheim.

I tillegg er Hansen redaktør for antologien «What does Public Mean? Art as a Participant in the Public Arena», som ble utgitt på Torpedo forlag.

Mer informasjon finnes på www.tonehansen.com.

Stillinger

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev