Telefonkabler

Må danseskoene legges på hylla?

Lok-nedleggelsen og konsekvenser for konsertserien Dans for voksne og den eksperimentelle musikkscenen i Norge: – Dans for voksne faller mellom alle stoler: Det er en konsertserie, konsertserien er ikke sjangertro og den henvender seg til folk i alle aldere. Dertil er den basert der kommunal kulturpolitikk er mer fraværende enn tilstede. Det skriver Harald Fetveit i Dans for voksne om konsekvensene han frykter vil bli resultatet av Lok-ordningens bortfall. Han foreslår også potensielle løsninger for fremtiden i dette åpne brevet til Familie- og kulturkomiteen og statssekretær Halvard Ingebrigtsen.

Kalender

Kammermusikkonsert

27/07/2021 Kl. 19.00

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Av Harald Fetveit, Dans for voksne

Bak det villedende tongue-in-cheek-navnet Dans for voksne skjuler det seg en Oslo-basert konsertserie som i dag er landets mest omfattende for eksperimentell, improvisert eller sjangeroverskridende musikk av ulik opprinnelse.

Stor aktivitet, liten støtte
I 2006 arrangerer Dans for voksne 74 konserter og tre filmkvelder fordelt på 43 datoer. I tillegg kommer to workshops i kretskortmanipulasjon og turnéopplegg innen Norge for flere artister, inkludert undervisning ved Sortland Kulturskole, Kunst- og filmskolen i Kabelvåg og Kunstakademiet i Trondheim.

Dans for voksne er i år støttet med kr 70.000 fra LOK og 20.000 fra KNYT. Workshopene betales av deltakerne og med 15.000 fra FFUK. Serien drives ellers med stor frivillig innsats, privat innkvartering og egne økonomiske tilskudd. Administrasjonsutgifter finnes knapt.

Miljøskapende strategier
Konsertserien startet i 2003, som et initiativ for å styrke miljøene for åpne musikkformer i hele Norge, og å knytte enkeltartister tettere sammen til et større, mer mangfoldig og mer levedyktig miljø. Det var også et udekket behov for spillemuligheter, og svært begrenset kontakt med omverdenen. Konsertserieformatet har vært et riktig valg i forhold til disse faktorene.

En annen miljøskapende strategi er å initiere samarbeidsprosjekter. Vi har hittil samarbeidet med Ny Musikk, Office of Contemporary Art, Unge Kunstneres Samfund, NOTAM, Konsertforeningen Blå, Cinemaneuf, Clubstyret på Chateau Neuf, Cinemateket (Oslo), Borealis festivalen, Fredriks Wonderful Evening, Pilota (Bergen), Safe as Milk-festivalen (Haugesund), Ljud (Århus), Nefertiti (Göteborg), Skanu Mesz (Riga), Sortland Kulturskole, Kunst- og filmskolen i Kabelvåg, Kunstakademiet i Trondheim m.fl.

Litt over halvparten av artistene i konsertserien er utenlandske. Av dem er noen blant avantgardemusikkens ubestridte nestorer. De norske artistene er både ringrever og debutanter. Det er viktig for oss å holde hele spennet åpent og legge forholdene til rette for et miljø i utvikling.

Anerkjennelse gjennom sammensatt tilbud
Dans for voksne har inntatt en markant posisjon i norsk musikkliv, og begynner å høste internasjonal anerkjennelse. Nettverket og artistkontaktene som er bygget opp gir oss i dag bookingmuligheter de fleste bare kan drømme om. Kjernepublikummet er musikkinteresserte av ulike slag i aldersgruppen 20-60. Konserter uten aldersgrense besøkes gjerne av enda yngre.

Vi gir publikum et svært sammensatt tilbud. Musikken kan like gjerne springe ut fra rock eller folkemusikk som klassisk, moderne elektroakustisk, visesang eller elektronika.

Likevel påstår vi at det går en tynn rød tråd gjennom det hele: Artistene vi presenterer har stort sett til felles at ingen andre tar sjansen på å presentere dem. De kan være for ukjente eller for vanskelige å få til avtaler med, eller flybilletten fra Japan, USA eller Australia blir for dyr.

Det siste ordner Dans for voksne ved samarbeid med konsertsteder i andre land, som bidrar til billetten.

Må pakke snippesken?
Med frafallet av LOK, ny bemanning i FFUK og ingen sjanser hos FFLB, kommer Dans for voksne simpelthen til å måtte pakke snippesken.

LOK returnerer kanskje aldri, men det betyr at andre støttemuligheter må settes inn, og det bør skje raskt. Ellers blir alt dette like borte, og kommer heller aldri igjen.

Dans for voksne faller mellom alle stoler: Det er en konsertserie, konsertserien er ikke sjangertro og den henvender seg til folk i alle aldere. Dertil er den basert der kommunal kulturpolitikk er mer fraværende enn tilstede.

Dans for voksne er ikke alene i dette feltet. Tilsvarende aktører er festivalen All Ears og konsertserien Fritt Fall i Oslo. I Bergen finnes Pilota. Fredriks Wonderful Evening og Kamelonen har fått støtte fra Bergen kommune.

Forslag til løsning
Dans for voksnes forslag til løsning vil være en fordel for et samlet fremtidsrettet musikkliv:

Vi foreslår at det opprettes en fordelingsordning til musikk uten krav til sjanger, organisasjonstilhørighet, aldersgruppe, arrangementsform eller liknende.

Pengene må deles ut av et utvalg av kompetente representanter for de mest ulike sjangrene. Det bør være fire tildelinger i året eller løpende behandling.

Det ideelle er om dette skjer i regi av Kulturrådet. Ingen annen instans har tilsvarende habilitet uten å miste kompetansen.

For å minke administrasjonsutgiftene, foreslår vi å finne en enklere måte å behandle disse små midlene på enn den som gjelder for de større støtteordningene.

Norsk Musikkråd er i seg selv er en utmerket organisasjon, men vi vil bemerke at de ikke representerer kompetanse innenfor feltet eksperimentell musikk. Derfor er ikke deres eget forslag om at de kan fordele midler forenlig med kravene ovenfor.

Hvis tilskudd skal fordeles av kommuner, foreslår vi at det kan gjelde de mer kommersielle festivalene, som likevel er til glede for kommunekasser og næring, og som det vil være lettere å finne motivasjon til å finansiere regionalt.

For å minke presset på fordelingsordningen skissert ovenfor, foreslår vi at støtteordningen til musikkfestivaler styrkes og gjøres om til i tillegg å gjelde konsertserier, med minst to fordelingsrunder per år.

Oppropet mot Giskes beslutning finnes på denne siden. Det har nå fått over 5000 signaturer.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev