Lydkunst, NOTAM 2007

Lydkunst-konkurranse

Norges første åpne konkurranse i lydkunst arrangeres av NOTAM. Førstepremien har en verdi på 70 000 kroner.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

NOTAM (Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk) skal i samarbeid med Henie Onstad kunstsenter og med støtte fra Norsk kulturråd arrangere Norges første åpne lydkunstkonkurranse.

Bakgrunn

NOTAM sier om bakgrunnen for denne konkurransen:

«Lyd som kunstnerisk uttrykksmiddel er en voksende genre i Norge, i særdeleshet blant yngre komponister og kunstnere. Feltet inneholder svært forskjellige typer former for kunstnerisk praksis.

Lydkunst utforsker ofte forholdet mellom akustikk (vår objektive, hørbare virkelighet) på den ene siden og psykoakustikk (det vi oppfatter og tar til oss av denne virkeligheten) på den andre. Lydkunsten er som regelbundet til et bestemt steds akustiske forhold og sosiale situasjoner (for eksempel et bestemt offentlig byrom, kontra et tilrettelagt galleri eller fremføringslokale).

NOTAM står helt sentralt i utviklingen av dette feltet i Norge, og har deltatt som støttespiller for flere prosjekter som er realisert i løpet av de siste år.»

Konkurransen

Det utlyses nå til en lydkunstkonkurranse, og NOTAM ber kunstnere og komponister om å sende inn verkforslag.

Konkurransen er lagt opp på følgende måte:

Kunstnere og komponister sender inn idéskisser og prosjektbeskrivelser. Disse forslagene blir gjennomgått og vurdert av en jury, og det vinnende verket vil så bli produsert og vist/fremført på Henie Onstad kunstsenter, i forbindelse med en stor lydkunstmønstring i
november/desember 2008. Siden juryen er internasjonal, må forslagene formuleres på engelsk.

Innleveringsfrist er onsdag 9. januar, 2008.

Vinneren mottar kr. 70 000. Denne summen skal, foruten kunstnerens honorar, også dekke produksjonskostnader til verket.

I produksjonsfasen stiller NOTAM studioer og stab til vinnerens disposisjon, og den assistanse som NOTAM gir til produksjonen er selvfølgelig vederlagsfri.

Det vil også bli trykket en katalog fra konkurransen.

Forslag sendes admin@notam02.no / NOTAM, Nedre gate 5, 0551 Oslo
Henvendelser rettes til NOTAM v/ leder Jøran Rudi, 22 35 80 60.

Juryen for konkurransen er:
Aeron Bergman, professor i lydkunst ved KHIO
Lars Petter Hagen, kunstnerisk leder Ny Musikk
Camille Norment, professor ved Kunsthøgskolen i Malmø
Cathrine Ugelstad, kurator ved Henie-Onstad kunstsenter
Jøran Rudi, leder NOTAM

Konkurransens nettside er notam02.no/lydkunst.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev