Elin Aamodt, GramArt, 2008

Løkenutvalget leverer spennende konklusjoner

I går leverte Løkenutvalget sin delutredning om rytmisk musikk til statsråd Trond Giske. GramArt mener utvalget leverer spennende konklusjoner.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Løken-utvalget foreslår en forenkling av dagens støttestruktur, og anbefaler at man støtter Samstemt sitt prinsipp om ”mindre beløp – raskt og nært, større beløp – sakte og grundig”. GramArt ser positivt på utvalgets konklusjoner.

— Forenklede støttestrukturer, mer fleksible ordninger og kortere saksbehandlingstid er til det beste for norsk musikk, sier daglig leder i GramArt, Elin Aamodt, i en pressemelding.

GramArt har i tidligere innspill sagt at de kan påta seg en forvaltningsrolle for mindre ad hoc-støtte til artister, dersom Kulturdepartementet ønsker dette.

Løkenutvalget foreslår at man spisser ordningene og deler disse inn i spesifikke ordninger for fonogramstøtte, musikerstøtte og arrangørstøtte. GramArt mener at dette er en fornuftig inndeling, men forutsetter at tildelingsbeløpene økes betraktelig, og at vurdering av søknadene skjer av faglige sammensatte utvalg, med bred kompetanse.

GramArt påpeker at oppnevningen av utvalgene bør være offentlige og skje på grunnlag av gitte vurderingskriterier som kompetanse, geografisk spredning, alder, sjangerkunnskap og fagområde.

— Det er svært positivt at utvalget ser sammenhengene i bransjen og ønsker å styrke bransjens kompetanse og nettverk i et internasjonalt perspektiv, mener Aamodt.

GramArt mener at dersom man skal videreutvikle et sterkt musikkmiljø, er man helt avhengig av å ha gode bransjeutviklende tiltak, herunder markedsføringsstøtte, reisestøtte og kompetansehevende tiltak som bidrar til å styrke bransjen som helhet.

Dette i følge en pressemelding.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev