Elin Aamodt, GramArt, 2008

Løkenutvalget leverer spennende konklusjoner

I går leverte Løkenutvalget sin delutredning om rytmisk musikk til statsråd Trond Giske. GramArt mener utvalget leverer spennende konklusjoner.

Kalender

Kammermusikkonsert

27/07/2021 Kl. 19.00

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Løken-utvalget foreslår en forenkling av dagens støttestruktur, og anbefaler at man støtter Samstemt sitt prinsipp om ”mindre beløp – raskt og nært, større beløp – sakte og grundig”. GramArt ser positivt på utvalgets konklusjoner.

— Forenklede støttestrukturer, mer fleksible ordninger og kortere saksbehandlingstid er til det beste for norsk musikk, sier daglig leder i GramArt, Elin Aamodt, i en pressemelding.

GramArt har i tidligere innspill sagt at de kan påta seg en forvaltningsrolle for mindre ad hoc-støtte til artister, dersom Kulturdepartementet ønsker dette.

Løkenutvalget foreslår at man spisser ordningene og deler disse inn i spesifikke ordninger for fonogramstøtte, musikerstøtte og arrangørstøtte. GramArt mener at dette er en fornuftig inndeling, men forutsetter at tildelingsbeløpene økes betraktelig, og at vurdering av søknadene skjer av faglige sammensatte utvalg, med bred kompetanse.

GramArt påpeker at oppnevningen av utvalgene bør være offentlige og skje på grunnlag av gitte vurderingskriterier som kompetanse, geografisk spredning, alder, sjangerkunnskap og fagområde.

— Det er svært positivt at utvalget ser sammenhengene i bransjen og ønsker å styrke bransjens kompetanse og nettverk i et internasjonalt perspektiv, mener Aamodt.

GramArt mener at dersom man skal videreutvikle et sterkt musikkmiljø, er man helt avhengig av å ha gode bransjeutviklende tiltak, herunder markedsføringsstøtte, reisestøtte og kompetansehevende tiltak som bidrar til å styrke bransjen som helhet.

Dette i følge en pressemelding.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev