Øvingshotellet (Foto: ovingshotellet.no)

Liten interesse på Schous-befaring

Representanter fra fem forskjellige organisasjoner var med på befaring på Popsenteret og Øvingshotellet. Kommunen forventer ikke at flere interesserte melder seg.

Kalender

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Opera for Kidsa – OPERA

01/11/2020 Kl. 14.00

Innlandet

Popquiz på Røverstaden

02/11/2020 Kl. 19:00

Oslo

Som Ballade[link id=66728 title=» skrev i forrige uke»], har Oslo Kommune åpnet sin konkurranse om hvem som skal få drifte Popsenteret og Øvingshotellet på Schous plass. Fredag 8. april arrangerte kommunen befaring i Schouskvartalet. Referatene derfra (Popsenterets referat kan leses her, og det fra Øvingshotellet ligger her) viser at representanter fra fem ulike organisasjoner møtte opp.

Skjønt, «fem organisasjoner» blir muligens upresist: Linnea Svensson, som i referatet er oppført som representant for Øyafestivalen, sier til Ballade at hun ikke var der verken som representant for dem eller for Blå (hvor hun sitter i styret). Hun ville ikke si noe mer om om hvem hun da eventuelt representerte.

De øvrige var fra TONO (én representant), Øveriet (tre representanter), Norsk Artistforbund (én representant) og Oslo Musikkråd (tre representanter).

— Var der for å lære
Jan Richard Kjelstrup fra TONO sier til Ballade at TONO har en avtale med Oslo Kommune om bruk av musikk på Popsenteret, og var der for å følge prosessen frem mot at en ekstern aktør tar over driften. TONO har ingen planer om å overta driften av verken Øvingshotellet eller Popsenteret.

Øveriets Gerhard Mork forklarer at de var der for å lære.

— Jeg vil ikke si noe om hvorvidt vi er interessert i å overta driften av Øvingshotellet. For vår del tok vi turen for å se hvordan en av våre konkurrenter gjør ting, hvilke løsninger de har valgt. Jeg har selv ikke vært innom Øvingshotellet tidligere, og synes det var lærerikt, sier Mork.

— Ingen interesser
Eline Moe, daglig leder i Oslo Musikkråd, sier til Ballade at de er opptatt av at satsningen på Schous kommer byens musikere til gode.

— Det var Oslo Musikkråd som søkte Norsk Kulturråd om midler til forprosjektering av et øvingslokale på Schous i 2004. Forprosjektet dannet grunnlaget for rapporten som gikk forut for vedtaket om å lage øvingslokaler i Vørterhuset på Schous. Vi følger prosessen videre med stor interesse, og er opptatt av hvordan det går med Øvingshotellet – det er et svært viktig anlegg for våre medlemsorganisasjoner og byens musikere. Vi er opptatt av at denne satsingen i sin helhet kommer byens musikere til gode og at bystyrets formål for anlegget ivaretas.

Knut Aafløy i Norsk Artistforbund sier til Ballade at hans organisasjon primært kommer til å være brukere i Schouskvartalet.

— Utover det har vi ingen interesser, men synes det er positivt at bransjen blir invitert dit og spurt om hva vi ønsker at kvartalet skal være. Det er også aktuelt å leie øvingstid for våre medlemmer på Øvingshotellet. Norsk Artistforbund håper at Popsenteret kan være et geografisk sentrum for hele musikkbransjen; et naturlig møtested der alle typer arrangement kan holdes, enten det er  konserter, debattmøter eller bransjetreff. Dessuten ser det ut til å bli et særdeles spennede opplevelsessenter, sier Aafløy.

Få spørsmål
Marita Ræstad er ansvarlig for den formelle delen av prosessen med å finne aktører som kan drive Popsenteret og Øvingshotellet på Schous plass. Hun var også med som kommunens representant på befaringen.

— Det var veldig få spørsmål fra deltakerne på befaringen. De spørsmålene som kom, var i forbindelse med øvingshotellet, ikke med Popsenteret, sier Ræstad.

— Hvor stor frihet har søkerne i forhold til hvordan de velger å organisere driften av Popsenteret og/eller øvingshotellet?

— Det vil i stor grad være opp til hver enkelt søker, enkelte vilkår følger av grunnlagsdokumentet for søknadsprosessen. De vil ved organiseringen av driften ikke ha noe forhold til kommunen annet enn som leietaker.

— Søknadsfristen går ut den 29., men dere hadde omvisningen allerede 8. april – det var ganske tidlig?

— Tanken var at hvis det kommer mange andre interesserte, hadde det vært mulig å gjennomføre en befaring til før søknadsfristen går ut. Men det har ikke meldt seg flere, og det blir nok ikke flere omvisninger.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev