SAMMEN I SANG: Fra Landsfestivalen for kor i 2022. Nå kommer et nytt, nordisk initiativ som har som mål å trygge fellessangen, Nordisk sangsymposium starter i 2023. (Foto: Anna Granqvist)

Lanserer et nordisk sangkrafttak

– Mange er bekymret for fremtiden til fellessangen.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

19 organisasjoner fra hele Norden samler seg om Nordisk sangsymposium, som arrangeres for første gang i Oslo i september 2023.

– Mange av sang- og musikkorganisasjonene i Norden kjenner på en bekymring for fremtiden til fellessangen. Samtidig har sangen fått en ny vår gjennom teknologi, forskning og innovative prosjekter. Nordisk sangsymposium 2023 skal samle disse gode kreftene, på tvers av landegrensene, og være en arena for kunnskapsdeling, nettverksbygging og inspirasjon, sier prosjektleder Jarle Flemvåg i en pressemelding til Ballade.no.

– En rik og levende sangkultur er et felles mål for alle de nordiske landene. Og her ligger det også en felles nordisk bekymring; mange opplever at oppvoksende generasjoner i for liten grad får oppleve sangdeltagelse i sin hverdag. I alle fall dersom man sammenligner med tidligere generasjoners forhold til sang og musikk som del av både skole, religionsutøvelse, jobb og hverdag, forteller Flemvåg, som også er daglig leder for Krafttak for sang.
– Dette kan føre til at mange aldri blir trygge på sin egen stemme og sitt eget musikalske uttrykk, og unnlater å melde seg inn i sang- og musikkfellesskap senere i livet. Vi mener sangen er viktig hele livet igjennom, både som kulturuttrykk og kunstart, men også for å skape god helse, fellesskap og læring, legger prosjektlederen til.
– Heldigvis er det sterke fagmiljøer i de nordiske landene som jobber for at flere skal oppleve mer sang i hverdagen. Det foregår også en rekke spennende aktiviteter og prosjekter rettet mot andre befolkningsgrupper. Korsangen står sterkt i Norden, og sangen er et viktig kulturuttrykk for alle de nordiske landene og selvstyreområdene. Det finnes også sterke forskningsmiljøer som jobber med å dokumentere sangens effekter og mange bruksområder, mener han.

Arrangørene har åpnet for innsendelse av bidrag innenfor forskning og sangprosjekter på symposiets nettside. Der står det også mer om foreningene bak.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.