Jens Johansen, Vocal Line, DK

Lær om pop og jazz i kor

I Trondheim, 7.-9. mars neste år, inviterer Norges Korforbund til landsdekkende kurs for dirigenter med tema: «Vokal pop-jazz i kor». Leder for kurset blir den erfarne, danske dirigenten Jens Johansen, som til daglig er lektor ved musikkvitenskapelig institutt ved universitetet i Århus.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Jens Johansen er kjent av mange korsangere og dirigenter fra utallige korstevner og kurs i Danmark, på Fæøyene og Island, i Norge, Tyskland og Ungarn. Han har i løpet av de siste 20 årene gitt ut et stort antall korarrangementer og komposisjoner som blir brukt i hele Europa.

Johansen er lektor ved universitetet i Århus, hvor han på musikkvitenskapelig institutt blant annet underviser i arrangering og korledelse. Arbeidet ved universitetet i Århus har også resultert i et forskningsprosjekt om den rytmiske musikks vokale flerstemmighet.

Jens Johansen startet koret Vocal Line i 1991 og har siden vært dirigent og arrangør for koret. Han er også medlem i de danske kororganisasjonene Kor 72 og Danske Korledere.

For brosjyre og nærmere kursopplysninger, kontakt studiekonsulent i Norges Korforbund, Kjersti Vist Heide på telefon 22 42 67 20 eller e-post: kjersti.vist.heide@korforbundet.no

Og når vi først er inne på nordisk kor-forbrødring:

Hjemmesidene til Norges Korforbund kan også fortelle at det svenske rådet for kormusikk og Universitetet i Linköping er arrangører for Korforum 2003 i Linköping neste år. Korforum arrangeres årlig og er en faglig møteplass for en rekke representanter for i første rekke svensk kormusikk og samfunnsliv.

I løpet av Korforum 2003, som arrangeres i månedsskiftet januar/februar, skal følgende problemstillinger behandles:

* Den profesjonelle amatøren -er korsang fortsatt en folkebevegelse?
* Forholdet mellom komponist og kormiljøet
* Hvem skal utdanne korsangere og hvem skal utdanne utdannerne?

Representanter for stat, kommune, studieforbund, forskning og næringsliv, samt en rekke politikere vil ta del i diskusjonen.

For nærmere informasjon om Korforum 2003 og påmelding, kan du laste ned en brosjyre her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.