Jens Johansen, Vocal Line, DK

Lær om pop og jazz i kor

I Trondheim, 7.-9. mars neste år, inviterer Norges Korforbund til landsdekkende kurs for dirigenter med tema: «Vokal pop-jazz i kor». Leder for kurset blir den erfarne, danske dirigenten Jens Johansen, som til daglig er lektor ved musikkvitenskapelig institutt ved universitetet i Århus.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Jens Johansen er kjent av mange korsangere og dirigenter fra utallige korstevner og kurs i Danmark, på Fæøyene og Island, i Norge, Tyskland og Ungarn. Han har i løpet av de siste 20 årene gitt ut et stort antall korarrangementer og komposisjoner som blir brukt i hele Europa.

Johansen er lektor ved universitetet i Århus, hvor han på musikkvitenskapelig institutt blant annet underviser i arrangering og korledelse. Arbeidet ved universitetet i Århus har også resultert i et forskningsprosjekt om den rytmiske musikks vokale flerstemmighet.

Jens Johansen startet koret Vocal Line i 1991 og har siden vært dirigent og arrangør for koret. Han er også medlem i de danske kororganisasjonene Kor 72 og Danske Korledere.

For brosjyre og nærmere kursopplysninger, kontakt studiekonsulent i Norges Korforbund, Kjersti Vist Heide på telefon 22 42 67 20 eller e-post: kjersti.vist.heide@korforbundet.no

Og når vi først er inne på nordisk kor-forbrødring:

Hjemmesidene til Norges Korforbund kan også fortelle at det svenske rådet for kormusikk og Universitetet i Linköping er arrangører for Korforum 2003 i Linköping neste år. Korforum arrangeres årlig og er en faglig møteplass for en rekke representanter for i første rekke svensk kormusikk og samfunnsliv.

I løpet av Korforum 2003, som arrangeres i månedsskiftet januar/februar, skal følgende problemstillinger behandles:

* Den profesjonelle amatøren -er korsang fortsatt en folkebevegelse?
* Forholdet mellom komponist og kormiljøet
* Hvem skal utdanne korsangere og hvem skal utdanne utdannerne?

Representanter for stat, kommune, studieforbund, forskning og næringsliv, samt en rekke politikere vil ta del i diskusjonen.

For nærmere informasjon om Korforum 2003 og påmelding, kan du laste ned en brosjyre her.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev