Kutter publikumsutvikling

Departementet ønsker å avvikle tilskuddet til Norsk publikumsutvikling (NPU) og Norsk kulturforum (NOKU). – Uten at statsstøtten videreføres, og uten at andre offentlige aktører kommer til, blir vi sannsynligvis tvunget til å legge ned, sier Ingrid Handeland i NPU.

Kalender

«Formålet med tilskuddet til Norsk publikumsutvikling har vært å styrke medlemmenes arbeid med publikumsutvikling, både økonomisk, inkluderende og kunstnerisk. Arbeidet med økonomisk og kunstnerisk publikumsutvikling forutsettes videreført av institusjonene selv, som en naturlig del av deres ordinære drift. Videre drift av Norsk publikumsutvikling bør fullt ut dekkes av medlemmene», leser vi i budsjettforslaget.
Direktør i Norsk Publikumsutvikling, Ingrid E. Handeland, er overrasket og skuffet over departementets forslag.
– Uten at statsstøtten videreføres, og uten at andre offentlige aktører kommer til, blir vi sannsynligvis tvunget til å legge ned. Det føles meningsløst i en tid hvor vi har klart å skape stor aktivitet i organisasjonen. Vi øker både i medlemsantall og oppdrag for medlemmer, mange har begynt å gjøre publikumsundersøkelser skreddersydd for feltet av NPU. Dette har ført til en betydelig omsetningsøkning i NPU, uten at det gir overskudd på bunnlinjen. Undersøkelser og faglige samlinger som NPU-konferansen er non profit-arbeid, statsstøtten har dekket personalkostnader og grunnleggende drift, sier hun til Ballade.
– I forslaget til budsjett blir det påpekt at man forutsetter at medlemmene bidrar økonomisk?
– Det gjør de jo allerede i stor grad. Medlemsavgiftene ble økt i år og utgjør nå 650.000 av en total omsetning på ca. 5. millioner. Undersøkelsene for medlemmer utgjør ca 1,3 millioner og ytterligere 350.000 er billettinntekter – også hovedsakelig basert på medlemsdeltakelse. Men statsstøtten på 2,179 er likevel den økonomiske grunnmuren i NPU. Jeg tror ikke det er realistisk å forestille seg at vi nærmest over natten skal få på plass et spleiselag som er stort nok.
Ingrid E. Handeland
– Mottok dere noe forvarsel fra departementet?
– Nei. NPU kom på statsbudsjettet under den rød-grønne regjeringen, men det er god høyrepolitikk å legge til rette for økt og bred deltakelse i kulturlivet. Det er overraskende at departementet ikke ser viktigheten av vårt arbeid i institusjonsfeltet. Aller mest oppsiktsvekkende er likevel at departementet ikke varsler at de vil nedtrappe støtten. Hadde vi fått et forvarsel kunne styre og administrasjon ha tatt sine forhåndsregler tidligere. Nå står vi i en helt akutt situasjon.
– Hvilke konsekvenser mener du det har om NPU blir nedlagt?
– NPU har siden starten for seks år siden bygget opp en unik kompetanse på publikumsutvikling gjennom samarbeid med kunnskapsmiljøer i utlandet og befolknings-undersøkelser her hjemme. For medlemmene vil en eventuell nedleggelse bety at de mister et verdifullt kunnskapsmiljø og et nettverk på tvers av sjangere. NPU-konferansen samler 250-300 personer hvert år på ulike steder i Norge, og undersøkelsene vi gjør har potensiale til å føre til målrettet publikumsutvikling i de ulike regionene, sier Handeland:
– Overordnet er jeg redd at fokuset på kunnskapsbasert publikumsutvikling forsvinner og at interessen for å arbeide mot en større og bredere oppslutning i befolkningen vil avta. Å kutte støtten til Norsk publikumsutvikling og fokusere alt på den nye kulturnæringssatsingen, er et tydelig signal om at det ikke er så viktig hvem som benytter tilbudene, som hvor mye de som gjør det legger igjen i form av kroner og øre.
Kulturforum
Også bevilgningene til Norsk kulturforum er foreslått avviklet.
«Norsk kulturforum er en medlemsorganisasjon for blant andre kommuner og fylkeskommuner og har som mål å styrke medlemmenes kulturkompetanse til beste for det enkelte lokalsamfunn. Departementet ser det ikke som et statlig ansvar å finansiere denne type virksomhet», står det i proposisjonen.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev