Kulturlivet hardt rammet av finanskrisen

Musikere og festivaler merker finanskrisen på kroppen. En undersøkelse fra Handelshøyskolen BI viser at 1 av 3 musikere ble rammet av finanskrisen i 2009. – Overraskende at kulturlivet er så avhengig av private aktører, sier leder for undersøkelsen Anne-Britt Gran. Norske Festivaler avviser krisen.

Kalender

Cute Aggression

30/09/2022 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera 1. oktober

01/10/2022 Kl. 15:30

Oslo

Cikada duo på Nødutgangfestivalen

01/10/2022 Kl. 20:00

Nordland

Anne-Marit Wang og Carl Kristian Johansen
Gran er professor ved Handelshøyskolen BI og prosjektleder for undersøkelsen ”Kulturproduksjon i krisetider”. I et samarbeid med analysebyrået Perduco og en rekke interesseorganisasjoner i kulturlivet, har hun spurt over 1800 dansere, musikere, kunstnere, artister og festivaler om de er rammet av finanskrisen.
Undersøkelsen viser at 34 prosent av musikere og 48 prosent av festivalene som er spurt føler seg negativt påvirket av de økonomiske nedgangstidene.
Gran er overrasket over hvor mange og hvor hardt krisen har rammet kulturproduksjonen i Norge.
— Krisen har slått ned mer enn jeg forventet, sier hun. Den har hatt et bredere nedslag enn jeg hadde sett for meg. Spesielt overraskende er det at områdene som får mye støtte av staten, fremdeles er rammet i en så stor grad, presiserer hun.
Gran mener undersøkelsen avslører at kulturlivet er mye mer avhengig av det private næringsliv enn det som vanligvis fremkommer i kulturdebatten..
— På tross av Kulturløftet og subsidier rammer finanskrisen kulturproduksjonen hardt. Kunstnere og artister i Norge har omfattende arbeidsoppgaver, og de viktigste inntektskildende er det private aktører som står for, sier Gran. I undersøkelsen oppgir 33 prosent av de spurte frilansmusikerne underholdningsoppdrag i privat eller offentlig sektor som sin viktigste inntektskilde.
Undersøkelsen tar ikke for seg eventbransjen, men Gran mener det er helt klart at den også har vært hardt rammet.
— Våre tall viser at svært mange artister har det private markedet som hovedinntektskilde, og dette markedet blir i stor grad formidlet av eventbyråer, så at de er rammet er en naturlig konsekvens, mener hun. Man kan ikke permittere folk den ene dagen og arrangere dyre eventer den neste, slår Gran fast.
Event-nedgang
Eventbyrået Medvind kjenner seg igjen i undersøkelsen fra BI.
— Vi har notert en nedgang på 35 prosent i firmaeventer, sier eventprodusent Joakim Røisland i eventbyrået Medvind.
— Dette går utover artistene som vi bruker og jeg får stadig vekk forespørsler fra artister som trenger oppdrag, forteller han.
Feil om festivalene
Undersøkelsens konklusjon om nedgang samlet sett for festivalene er feil, i følge Norske Festivaler
— Nøkkeltall som vi har innhentet viser at våre medlemmer faktisk har hatt en økning i sponsormidler fra 2008 til 2009, sier festivalkonsulent Solveig Rønning i en pressemelding fra Norske Festivaler og Norsk Rockforbund.
Gran mener misforholdet mellom tallene skyldes spørsmålstillingen i undersøkelsen.
— Det første spørsmålet i undersøkelsen spør om aktøren eller artisten har merket finanskrisen. Hvis en festival ikke har merket krisen stopper undersøkelsen der. Dermed kommer det ikke med i undersøkelsen om festivalen ikke har følt seg rammet av krisen. Dette forandrer ikke at 63 prosent av de spurte mener de er rammet, sier Gran.
— For å få et riktig inntrykk av dagens situasjon må man måle både nedgang og oppgang. En stor svakhet med denne undersøkelsen er at man kun har tatt hensyn til de festivalene som har rapportert om nedgang i sponsormidler, sier daglig leder i Norsk Rockforbund, Line Endresen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev