Auryn Strykekvartett 07/Foto: Manfred Esser

Kulturdepartementet – økt tilskudd til Stavanger

Kammermusikkfestivalen i Stavanger får økt tilskudd. I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2008 er festivalen inne med et fast årlig tilskudd.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Regjeringa foreslår i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2008 å gi Kammermusikkfestivalen i Stavanger eit fast årleg tilskot frå Kultur- og kyrkjedepartementet sitt budsjett. Festivalen får også ein auke i tilskotet for 2008 på 400 000 kroner.

Kammermusikkfestivalen i Stavanger har fram til no fått støtte frå tilskotsordninga for musikkfestivalar under Norsk kulturråd.

– Norsk kulturråd har på oppmoding frå departementet tilrådd at Kammermusikkfestivalen i Stavanger får same budsjettstatus som festivalane i Risør, Trondheim og Oslo. Dette faglege rådet følgjer vi no opp, seier kultur- og kyrkjeminister Trond Giske i en pressemelding.

Det er ein føresetnad at det regionale tilskotet ikkje blir redusert, og at det utgjer minst 40 prosent av heile det offentlege tilskotet.

Dette i følge en pressemelding fra Kultur- og kirkedepartementet.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev