Unge musikanter, Kongsbergjazz 2004

Korpsene ønsker kulturskole-initiativ velkommen

– I dag er kulturskolen prisgitt den enkelte kommuneøkonomi, og må konkurrere om midler med skoler og sykehjem, sier Anna Elisa Tryti i Norges Musikkorps Forbund. Kultur- og kirkedepartementet skal sammen med Kunnskapsdepartementet nå lage en plan for kulturskolen fremover, der NMF gjerne bidrar med sin store erfaring..

Kalender

— I dag er kulturskolen prisgitt den enkelte kommuneøkonomi, og må konkurrere om midler med skoler og sykehjem. Prisene er steget, og tilbudet er blitt smalere i mange kulturskoler etter at øremerking av midler forsvant. Det er på høy tid med en grundig gjennomgang av denne viktige bastionen for kulturen vår. Her vil vi bidra, sier Anna Elisa Tryti, generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund (NMF).

«Giske i spissen»

Det er Kultur- og kirkedepartementet med Trond Giske i spissen som sammen med Øystein Djupedal og Kunnskapsdepartementet nå skal lage en plan for kulturskolen fremover.

Norges Musikkorps Forbund representerer i dag 70.000 korpsmusikanter, hvorav 2/3 er under 26 år. Den største aldersgruppen er mellom 10-14, med 24.000 medlemmer.

— Som den største enkeltbrukeren av den norske kulturskolen, vil vi gjerne bidra med våre erfaringer når det nå skal lages en egen plan for kulturskolen, sier Tryti.

Savner øremerkede midler

Norges Musikkorps Forbund var sterkt involvert da musikkskolene ble opprettet i 1973. De kommunale musikkskolene ble opprettet som en forlengelse av de private musikkskolene, som frem til da hadde gitt et begrenset tilbud. Formålet var bl.a. bredere musikalsk spekter, lav egenandel og støtte til det allerede eksisterende musikklivet. Korps var den gang, og er fremdeles, den desidert største musikkaktiviteten i Norge.

— Etter at øremerkingen til kulturskolene forsvant, har korpsenes priser steget betraktelig flere steder, og det faglige tilbudet i flere kommuner er blitt smalere, melder Norges Musikkoprps Forbund avslutningsvis.

Djupedal i motvind

Kunnskapsminister Øystein Djupedal har ellers måttet tåle mye kritikk av representanter for kor, korps og musikalsk ungdomsarbeid , fordi Stoltenberg II-regjeringen opprettholdt de omfattende budsjettkuttene i pengene til opplæringstiltak i kor, korps og orkestre. Dette skjedde på tross av løftene i Soria Moria-erklæringen hvor det heter at ”Regjeringen vil øke voksenopplæringsmidlene som er av stor betydning for arbeidet i frivillige organisasjoner.”

— Utdanningsminister Djupedal står i Stortinget og sier at de har styrket fordypningen i MDD ved å øke fordypningsfagene i VG1 (tidligere Grunnkurs) fra 4 til 5 timer. Dette er helt feil. Dagens ordning har 15 timer, som nå blir redusert til 10, uttalte Geir Bunnsvik ved Foss Videreågående skole i Oslo til Ballade i starten av mars.

Imøtekom kritikken

Kunnskapsdepartementet valgte nylig å imøtekomme deler av innvendingene som er kommet, slik at det for musikkelevenekunne få mulighet til å velge et nytt valgfritt programfag i musikk på to uketimer. Samtidig ble faget på to uketimer i bevegelse omdefinert til valgfritt programfag.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i klaver

Norges musikkhøgskole (NMH)

Innholdsprodusent digital formidling

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Ung i Kor Nord

Kommunikasjonssjef

Stormen Konserthus KF

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev