logo_cut

Korhistorikken

I 1990 kom den første anbefalingen om å skape et statsfinansiert kor. I 2013 er det fremdeles ikke noe uavhengig, profesjonelt kor i Norge. Her er et utdrag av historien.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

1990/91: Norsk Kulturråd anbefaler departementet om å skape en prøveordning med et frittstående statsfinansiert kor med sangere ansatt i heltidsstillinger.

1992: Utredning fra Norsk Kulturråd med samme konklusjon/mål.

1993: Negativt svar fra departementet (Ap). Men signaler om at det er ønskelig å satse på et proff-kor.

1994-2001: Lobbyarbeid mot politikerne fra Korforbundet og andre aktører.

2001: Budsjettmerknad om at det er på tide å satse på korfeltet. Bestilling av ny utredning fra Norsk Kulturråd.

2002: Norsk Kulturråd leverer utredning og skisserer to veier: Økte midler til ensemblestøtte og øremerking til vokalfeltet innenfor denne orningen eller nyetablering av et profesjonelt kor.

2002: Kulturmeldingen tilrår at man benytter eksisterende tilskuddsordninger for å gi et ”profesjonelt løft” til korfeltet. Ingen konkrete løfter.

2005: Budsjettinnstillingen fra Stortinget fastslår at: ”Det kan være formålstjenlig med en utredning som kan holde fram alternative modeller for en satsning på kor og vokalmusikk. Lite konkret skjer.

2006: Ensemblestøtten utvides med 2,5 millioner kroner til vokalensembler og kor.

2007: Nye 2,5 millioner til vokalfeltet via ensemblestøtteordningen. Tilleggsbevilgning på 1 millioner kroner til første år av en treåring forsøksordning for profesjonalisering av kor. I august utnevnes en arbeidsgruppe i Norsk Kulturråd med medlemmer fra Norsk Korforbund.

2008: 1 million kroner bevilges til forsøksordningen, som ennå ikke kommer i gang. Solistkoret og KORK ble invitert som mulige samarbeidspartnere, men prosjektet strander. Midlene fordeles på ni ulike kor for å samle erfaringer med ulike måter å profesjonalisere korene på.

2009: 2 millioner kroner bevilges til videreføring av forsøksordningen. Fordeles på ni ulike kor. Ordningen evalueres og kritiseres. ”Ordningen har i realiteten fungert som en midlertidig utvidelse av ensemblestøtteordningen”.

2010: Høstens budsjett fremholder satsningen på vokalfeltet via ensemblestøtteordningen. 1,5 millioner øremerkes til ”korsatsning”. Kulturrådet blir bedt om en ny utredning. Deres forslag er å etablere 5 profesjonelle kor i ulike byer, finansiert av stat/fylke/kommune. Budsjettbehandlingen i Stortiget fører til merknader fra Krf, Ap, SV og Sp om at ensemblestøtten i større grad må omfatte vokalensembler, men skepsis til oppbygging av nye institusjoner.

2011: Ensemblestøtten fordeles på samme måte som før, til både amatør- og semiprofesjonelle kor i tillegg til profesjonelle vokalensembler og Solistkoret. Kulturrådet fordeler en ekstrabevilgning på 1,5 millioner kroner øremerket kor til Trondheim, Stavanger og Kristiansand (kr 500 000 til hver). Dette er kor som skal administreres sammen med orkesterinstitusjonene i de respektive byer/regioner. De tre byene blir valgt fordi andre regioner (med kor som Det Norske Solistkor, Trondheim Voices, Vokal Nord, Nordic Voices og Kor Vest) er ivaretatt gjennom andre ordninger, i Kulturrådet samt Post 74. Samtidig varsler Kulturrådet at man vil prioritere profesjonelle kor i årene fremover, siden et profesjonelt felt nå er under oppbygging.

Korsaken er igjen til behandling i departementet. Til budsjettproposisjonen for 2012 gir departementet følgende føring “…. Orkestre og øvrige institusjoner med fast tilskudd over statsbudsjettet har ikke anledning til å søke ensemblestøtte” (Prop. 1s, 2011-2012)

2012: Etter at Kulturrådet i 2011 har varslet at man ville prioritere profesjonelle kor, blir tilskuddet til de såkalte semiprofesjonelle korene redusert/nedtrappet. Ensemblestøtten for øvrig blir fordelt på vanlig måte, og de samlede tilskuddene til kor og vokalensembler økes. Det blir likevel ikke gitt videre tilskudd til de regionale korssatsingene under symfoniorkestrene i Trondheim, Stavanger og Kristiansand på grunn av departementets føring.

I budsjettproposisjonen for 2013 endrer departementet føringene, og orkesterinstitusjonene får likevel anledning til å søke støtte til sine aktiviteter «…det åpnes for å gjøre unntak fra hovedregelen for kor tilknyttet orkestersituasjoner frå 2013» (Prop. 1s, 2012-2013).

2013: Tilskuddet til Det Norske Solistkor, Nordic Voices, Trondheim Voices, Kor Vest og Vokal Nord flyttes fra post 74 til ensemblestøtten. Korene får derfor tildelt et samlet tilskudd og må ikke lenger søke om støtte fra flere ordninger. Musikkensembler blir styrket med 2 millioner kroner som er øremerket korfeltet. (Se oversikt over tildelinger til vokalfeltet på gjennom ensemblestøtteordningen for 2013)

Regjeringen ønsker en ytterligere satsning på kor, og departementet styrker musikerordningen med 750.000 kroner øremerket semiprofesjonelle kor.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev