Folkemusikkillustrasjon (Foto: Norsk folkemusikk- og Danselag)

INTRO-folk søker unge, dyktige folkemusikere

Norsk folkemusikkformidling minner om fristen for å melde seg på prøvespill til INTRO-folk, som er 7. januar 2005. Rikskonsertene presenterte i november et nytt Intro-program for folkemusikere, bygget over samme lest som de tilsvarende lanseringsprogrammene for klassisk og jazz. – Erfaringene fra programmene med utøvere innen klassisk musikk og jazz har vært svært gode. Nå utvides satsingen til å gjelde folkemusikk og samisk musikk, uttalte konsertsjef Helge Skansen da programmet ble lansert.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

Av Hild Borchgrevink

Målgruppen for INTRO-folk er altså både norske og samiske unge, lovende folkemusikere. På samme måte som i de andre lanseringsprogrammene skal deltakerne velges ut etter prøvespill. De som plukkes ut, får i en toårsperiode ulike spilleoppdrag i regi av Rikskonsertene, i tillegg til at Rikskonsertene har etablert samarbeid med flere festivaler som også programsetter konserter med de unge utøverne.

Samarbeidspartnerne på folkemusikkfeltet er Den norske folkemusikkveka på Ål, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, Telemarkfestivalen, Riddu Riððu, Jørn Hilme stemnet, Osafestivalen, Nordsjøfestivalen ”Sailor’s Wake” og Kalottspel.

De som ønsker å prøvespille, må holde et profesjonelt nivå og ha et klart potensiale til å videreutvikle musikalsk dyktighet og ideer.

Det forutsettes at søkere har valgt en relevant musikkutdanning og har fullført eller er i ferd med å fullføre denne. Artister kan melde seg på både som solister og som del av ei gruppe. Grupper må ha spilt sammen over lengre tid.

Solister skal være født i tidsrommet 1.1.1975 – 31.12.1986. For grupper skal gjennomsnittsalderen ikke være høyere enn 27 år.

Søknaden skal være på én side og inneholde opplysninger om søkerens utdanning, tidligere virksomhet, repertoar, og framtidsplaner, samt dokumentasjon i form av kopier av vitnemål, attester, kritikker m.m. Søker skal også si noe om hvorfor nettopp han / henne ønsker å bli lansert. Det skal også legges med lydfestet musikk (ca. 10 minutt) innspilt av søkeren på CD, DAT eller mini-disk.

Søknadsfrist er 7. januar 2005.
Søknad sendes til:
Den norske Folkemusikkscena
Asgaut Bakken
Postboks 440 Sentrum
0103 Oslo

INTRO-folk er et samarbeid mellom Norsk folkemusikkformidling, Folkemusikkscena og Rikskonsertene.

Neste kåring av ”Årets folkemusikere” skjer i 2007.

Mer informasjon kan man få hos følgende personer:

Fagmiljø/musikerkontakt:
Ola K. Berge, Norsk Folkemusikkformidling, tlf. 22 42 02 94 /mobil 92 85 29 90 eller
epost: ola@folkogdans.no
Asgaut Bakken, Folkemusikkscena, tlf. 22 00 56 95 /mobil 97 14 30 66 eller
epost: asgaut@folkemusikk.no

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev