© Wikimedia commons

Innspill til Kulturdepartementets korstrategi

Bredden i kor-Norge må styrkes parallelt med topp-satsingen, skriver president Stein T. B. Høyer i Norges Korforbund

Kalender

Kammermusikkonsert

27/07/2021 Kl. 19.00

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Kulturdepartementet har annonsert at de arbeider med en ny korstrategi. På et møte i departementet 8. september ba de om innspill fra aktører innenfor korfeltet i Norge.
De siste to årene har Stortinget økt bevilgningene til korfeltet med 25 millioner kroner. Det meste av disse pengene har gått til profesjonelle og semiprofesjonelle kor. Norges Korforbund har lenge ivret for en slik styrking av topp-korene. Satsingen gjør kormusikk på høyt nivå mer tilgjengelig i Norge og muliggjør nye, spennende produksjoner.
Treffer ikke amatørkorene
Samtidig er det klart at denne satsningen ikke helt treffer de mange amatørkorene; de som utgjør grunnfjellet og den klart største delen av kor-Norge. Et sekssifret antall nordmenn synger i kor. Korene utgjør et viktig tilbud i lokalmiljøene og bidrar til kulturopplevelser, sosial tilhørighet og folkehelse for folk i alle aldersgrupper over hele landet. Til tross for stor dugnadsinnsats opplever mange kor store økonomiske utfordringer og konsertprosjekter som går i underskudd. Det er også mangel på kvalifiserte dirigenter mange steder.
Stein Høyer Foto: Norsk Korfobund
Stanset kutt i Stortinget
I sitt forslag til statsbudsjett for inneværende år foreslo Regjeringen et kutt i støtten til voksenopplæringsmidler, noe som ville ha rammet amatørkorene hardt.
Sammen med momskompensasjonen er voksenopplæringsmidlene viktige for den gode aktiviteten i amatørkorene. Heldigvis klarte organisasjonene å mobilisere slik at kuttene ble stanset i Stortinget. I forkant av det nye statsbudsjettet frykter vi at regjeringen vil tukle med voksenopplæringsmidlene igjen. Det er viktig for musikklivet at denne ordningen videreføres minst på dagens nivå.
Siden voksenopplæringsmidler og momskompensasjon fordeles gjennom kororganisasjonene, så gjør disse ordningene det mer attraktivt for korene å organisere seg. Dette skaper en positiv spiral, fordi kororganisasjonene dermed får ressurser til å skape gode utviklingsaktiviteter og læringsarenaer for korene.
Må støtte topp og bredde
Statsstøtten til landsdekkende musikkorganisasjoner som fordeles gjennom Norsk Musikkråd, er en annen viktig ordning. Denne ordningen har ikke fått en realøkning på 15 år. Dette til tross for at kulturbudsjettet er fordoblet. Vi mener at en sterk, kompetent og handlekraftig korbevegelse er viktig for å utvikle korfeltet videre i Norge. Vår musikalske og administrative støtte til kor og kormiljøer bidrar til økt aktivitet, økt rekruttering og høyere nivå. Kulturministeren skrev selv følgende tidligere i september:
Norsk musikkliv preges av høy kvalitet, stor sjangerbredde og sterkt frivillig engasjement. De landsdekkende musikkorganisasjonene gjør et viktig arbeid i å legge til rette for et godt musikkliv.
Norges Korforbund mener støtten til landsdekkende musikkorganisasjoner må økes parallelt med den økte støtten til topp-korene, slik at både bredde og topp styrkes.
Forslag om ny tilskuddsordning for dirigentutvikling
Dirigentenes kompetanse og ferdigheter er svært utslagsgivende for oppslutning og kvalitet i amatørkorene. Mange steder i Norge er det vanskelig å skaffe kompetente kordirigenter, og det er behov kompetansepåfyll for de som har holdt på i mange år. Det utdannes for få dirigenter til å dekke etterspørselen.
Norges Korforbund har hatt dette på dagsordenen i mange år. Vi samarbeider med flere universiteter og høyskoler for å skape utdanning for dirigenter på ulike nivåer. I tillegg har vi arrangert dirigentkurs og coaching av dirigenter. Tiltakene har imidlertid ikke vært tilstrekkelige til å dekke behovet.
Vi foreslår derfor en ny tilskuddsordning som øremerkes dirigentutvikling. Målgruppa for slike tilskudd kan være arrangører av kurs- og opplæringstilbud for kordirigenter. Norges Korforbund har et sterkt musikkfaglig miljø og nettverk og kan påta seg å utrede en slik løsning i samarbeid med de andre kororganisasjonene og Fonoko.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev