© Norsk Komponistforening

Ikke bare Kulturdepartementets ansvar

Hva taper man når Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet kutter i sine kultursatsinger, spør Norsk Komponistforening.

Kalender

Oslo Operafestival OPERAKONSERT

17/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Oslo Operafestival OPERAPERLER

17/09/2021 Kl. 21:00

Oslo

Oslo Operafestival – Lørdagsopera

18/09/2021 Kl. 15:30

Oslo

Utenriksdepartementet har lang tradisjon for å benytte kunst og kultur som en del av sitt arbeid, og norske ambassader verden over har hatt gleden av å kunne benytte norske kunstnere som en del av sitt dialogarbeid mot andre nasjoner. Merkelig nok har UD, samtidig som KUD uttaler at eksport av norsk kultur er et satsningsområde, kuttet i en av de viktigste ordningene for nettopp dette, og det med flerfoldige millioner.
Nå har Forsvarssjefen fremmet forslag om å redusere drastisk i antallet norske forsvarskorps, og vil legge ned flere. I stedet vil man sentralisere virksomheten til hovedstaden i ett samlet forsvarskorps. Argumentet virker enkelt; det koster for mye. Men hva vil man tape?
De norske forsvarskorpsene spiller en viktig rolle i norsk kulturliv på mange områder, og er uvurderlige kulturbærere i sine lokalmiljøer. De spiller en aktiv og deltagende rolle i sine distrikter: de holder konserter og fyller kulturhusene, musikerne arbeider med barn og unge, de er instruktører i amatørkorpsene, de arbeider i kulturskolene, de er programleverandører til festivaler og Festspill. De leverer ikke bare oppdrag til seg selv, men også til solister av alle slag og ikke minst til norske dirigenter, som med denne omleggingen vil miste rundt 150 oppdrag i året.

Forsvarskorpsenes betydning for det frie feltet er vesentlig, og nettopp det frie feltet er hva KUD har pekt på som et viktig satsningsområde.

Forsvarskorpsene er også viktige ambassadører for norske komponister, ved å jevnt og trutt bestille og fremføre nye verk, og ved å spille dem inn på plate så resten av verden får muligheten til å høre det fantastisk høye nivået korpsene og komponistene i Norge representerer. Forsvarskorpsenes betydning for det frie feltet er vesentlig, og nettopp det frie feltet er hva KUD har pekt på som et viktig satsningsområde.

Bjørn Bolstad Skjelbred, Foto: Norsk Komponistforening

Bjørn Bolstad Skjelbred, Foto: Frank E. Evensen (Foto: )


 
Forvarskorpsene representerer en lang tradisjon i norsk kunst og kulturliv, og har blitt bygget møysommelig opp over mange år: Forsvarets Musikkorps Nord-Norge ble etablert i 1911, Sjøforsvarets Musikkorps har historie tilbake til 1792 (!), Luftforsvarets Musikkorps ble etablert i 1818.
Norsk Komponistforening ber både utenriksministeren og forsvarsministeren om å tenke seg grundig om i disse spørsmålene. Dette er verken god næringspolitikk, god distriktspolitikk eller god kulturpolitikk. Konsekvensene av disse nedprioriteringene vil kanskje ikke få direkte følger for UD eller FD, men vil få (og har fått) store negative ringvirkninger for norsk kulturliv i sin helhet. Det er så enkelt å rive noe ned, men desto vanskeligere å bygge det opp igjen
Norsk Komponistforening
Åse Hedstrøm, styreleder
Bjørn Bolstad Skjelbred, nestleder
Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengigeballade.no. Per i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Redaktør

Periskop

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev