BRAK logo (stor)

Hvor ble det av de regionale kompetansesentrene?

DEBATTINNLEGG: – I Handlingsplan for Kultur og Næring, lagt fram av Regjeringen 25.06.07, ser vi konturene av en sterk satsing på kulturnæringene i Norge. Dette stiller BRAK (Bergens Rockaktører) seg helt klart positive til, men hvor ble det av de regionale kompetansesentrene, spør Frøydis Moberg, daglig leder i BRAK, i dette innlegget.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Frøydis Moberg

Daglig leder, BRAK

Regjeringen setter av 50 millioner til tiltak i Handlingsplan for Kultur og Næring, og vektlegger å bygge kompetanse og møteplasser for næringsliv og kulturrelatert virksomhet. Som regionalt kompetansesenter for alle leddene i musikknæringen i bergensregionen kan BRAK nesten ikke annet enn å juble over en slik satsing. Nesten…

Innledningsvis i handlingsplanen kan man gjentatte ganger lese at regionalt fokus på kultur og næring er avgjørende for å bygge velfungerende kulturnæringer, og slik gjøre det attraktivt å legge sitt virke i regionene. BRAK synes det er overraskende at det med en slik satsing ikke følger en styrking av de regionale kompetansesentrene i Norge.

Kultur/næring

BRAK jobber til daglig med utfordringene og mulighetene for samspill i skjæringspunktene mellom kultur og næring, samt mot å heve kompetansenivået i alle leddene i musikknæringen. Dette gjøres gjennom nettverksbyggende og kompetansehevende tiltak, og organisasjonens hovedmål for de neste to årene er både regional og internasjonal satsing.

Foruten BRAK i Bergen finner man kompetansemiljøer innen rytmisk musikk i Kristiansand (Rock City), Stavanger (STAR), Trondheim (Lilleby), Tromsø (Kompetansesenteret for Rock) og Oslo (Oslo Kultursenter). Disse har alle som mål å finne muligheter for samspillet mellom kultur og næring i sine respektive regioner, samt å øke kompetansen i miljøene gjennom bl.a. kursing.

Samstemt utdyping

Regjeringen oppfordret i fjor Samstemt! til å komme med en utdyping av ønsket satsing på de regionale sentrene innen pop, rock, jazz og folkemusikk. Et samlet notat ble lagt frem i april, og drøfter bl.a. oppgaver for kompetanse- og serviceutvikling, målgrupper og samarbeidspartnere i den regionale satsingen, samt finansiering og forholdet til andre statlige finansieringsordninger.

BRAK stiller seg undrende til at innspillet ikke er kommentert i handlingsplanen, og synes det er beklagelig at de regionale kompetansesentrene ikke er nevnt under noen av de 25 tiltakene listet i planen.

Med BRAKs entré som fast post på årets Statsbudsjett friskt i minne, håper vi at Regjeringen opprettholder og trapper opp deres satsning på regionale kompetansemiljøer.

Det finnes mye spisskompetanse i regionene som vil kunne være viktig å ivareta når man skal utvikle sterke kulturnæringer.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev