Amina Alaoui

Horisont – Convivencia

Organisasjonen Horisont arrangerer torsdag 20. september seminaret Convivencia – og tar et dypdykk i arven etter Al Andalus-perioden.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Al-Andalus er navnet på en tidsepoke: Tiden da de muslimske maurerne regjerte i Spania. Epoken spenner fra ca. år tusen til godt ut på 1400-tallet. I denne tiden eksisterte kulturelle og vitenskapelige strømninger i nærkontakt, og influenser fra jødisk, muslimsk og katolsk kultur skapte en kreativ gullalder i europeisk historie. Epoken (særlig 900-tallet) kjennetegnes ved en idemessig åpenhet som har vært avgjørende for Europas videre utvikling.

På hvilken måte kan arven etter al-Andalus-perioden bidra til forståelse av forholdet mellom religioner i vår tid, er et tema på seminaret

En grunnleggende idé var dialogen mellom motstridende tanker som grunnlag for menneskelig sameksistens, Convivencia, i motsetning til konfrontasjon. Under al-Andalus levde kristne, jøder og muslimer stort sett i fred med hverandre. I lys av dagens politiske situasjon er det interessant å dykke ned i mytene om denne tiden, og fordomsfritt behandle musikalsk og idèmessig noe av den rikdommen som denne epoken skjenket menneskeheten.

Den marokkanske sangeren Amina Alaoui innleder, og panelet består bl.a. av Jon Balke, Khalid Salimi og Bjarte Eike.

Komponisten og musikeren Jon Balke har skrevet et bestillingsverk om al-Andalus, som blir framført på Cosmopolite Scene i anledning 15-årsjubileet 28. september. Horisont arrangerer et seminar i forkant, den 20. september, på Belleville.

Seminaret inngår i Horisonts ”Food and Thoughts”-serie og skal diskutere på hvilken måte arven etter al-Andalus-perioden kan bidra til forståelse av forholdet mellom religioner i vår tid.

Horisont Convivencia – Å leve sammen ! Hva kan vi lære av al-Andalus? skjer torsdag 20. sept. kl. 17 på Belleville.

Dette i følge en pressemelding.

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev