© Sindre Lyslo

Grunnleggende ferdigheter

INNLEGG: Opplæringsløpet bør inkludere flere ferdigheter, skriver Hans Ole Rian i MFO.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I A-magasinet den 9. juni uttalte Andreas Schlicher, PISA-sjef, OECD-topp og «PISA-undersøkelsens far»:
«Jeg var heldig. Foreldrene mine brukte mye tid på å utvikle ferdighetene mine. Gjennom hele ungdomstiden spilte jeg ulike instrumenter, senere i et kjent orkester. Dette har spilt en viktig rolle i utviklingen av det tankegodset jeg har i dag. Jeg måtte øve, jobbe hardt. Utvikle høy selvdisiplin, lærte å samarbeide og å lytte. Eksempler på evner og ferdigheter som er vanskelig å oppdage».
Les også: [link id=67674 title=»Hva kan musikken gjøre i bøker?«]
En åpenbar sannhet
Det er en åpenbar sannhet at elever som får erfare mestring vil oppleve en langt større lærings­motivasjon og selvtillit til å gå løs på vanskelige utfordringer, og at skolen derfor må vektlegge fag som fremmer dette i grunnopplæringen. Det er innlysende at den praktisk-estetiske opplæringens plass i skolen må styrkes og at skolen må vektlegge kulturell kompetanse som et viktig verktøy for utviklingen av elevens kritiske sans og nysgjerrige kreativitet.
Stortingsmeldingen fra 2003 om skole ble kalt for «Kultur for læring». Det er viktig å understreke at kultur gir læring!
Evne til kreativitet
Jeg vil også påpeke at kulturell kompetanse ikke bare er viktig for de unges orienteringsevne, men også for deres evne til kreativitet, nyskaping og idérikdom. De praktiske og estetiske fagene byr på kunst- og kulturuttrykk som vekker og forsterker følelser, og fremkaller både refleksjon og spontanitet hos elevene. Disse fagene fremmer en vesentlig læringsvilje- og motivasjon, Å praktisk mestre uttrykksformer som litteratur, musikk, drama, multimedia, foto, film, språk, dans og design forsterker elevenes evne til å kommunisere sine faglige ferdigheter, fantasi, kreativitet og forståelse, og bidrar til en kunnskapsbygging som tar utgangspunkt i elevenes egenart og mestring.
Siste nytt fra Musikk-Norge rett i innboksen: Ballades nyhetsmail
Flere ferdigheter må inn
I dag vektlegges fem ferdigheter i i opplæringsløpet: å kunne uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne og å kunne bruke digitalt verktøy.
På bakgrunn av det skissert ovenfor, og for å sikre at elevene utvikler en bred og helhetlig kompetanse gjennom opplæringsløpet, må vi i tillegg innføre følgende grunnleggende ferdigheter: Læringsstrategier og motivasjon, og sosial, kulturell og estetisk kompetanse.
Hans Ole Rian er nestleder i Musikernes fellesorganisasjon

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev