Kvensk institutt (Foto: Finsk.no)

Grenseløs minoritetsmusikk

Kainun institutti – Kvensk institutt deltar i et prosjekt som skal utvikle sang- og musikkvirksomhet på minoritetsspråk for og med ungdom i Norden. Prosjektet inngår i et inter-europeisk samarbeid for å styrke bruken av minoritetsspråk og -musikk blant unge i Europa.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Heidi Nesttun Sunde

Kvensk institutt er ansvarlig for å rekruttere norsk ungdom til deltakelse i grupper og band, som skal lage musikkproduksjoner med kvenske tekster. Det skal arrangeres workshops flere steder i Finnmark, og produksjonene skal fremføres under ulike arrangementer og på turneer i Sverige og Norge.

Sami Grand Prix

Hvert år skal det også gjennomføres en musikkfinale med deltakere fra minoritetsgrupper over hele Europa. Samene i Norden er allerede representert i dette samarbeidet, der Sami Grand Prix i Kautokeino fungerer som delfinale for uttak av samiske representanter i den europeiske finalen.

Prosjektet skal være et tilbud for ungdom vil lære å synge og spille minoritetsmusikk, uansett hvilken kulturbakgrunn de har. Samarbeidspartner i Sverige er Swedish Bureau for Lesser Used Languages. I Norge samarbeider Kvensk Institutt med Ruija Kvenmuesum i Vadsø, Halti Kvenkultursenter på Storslett og Skibotn Kvenforening i Storfjord. Musikalsk samarbeidspartner er folkemusikkgruppa Jord fra Tornedalen i Sverige.

— Dette er et tiltak som skaper nye møter over kommune- og landegrenser og som vil bidra til større samhørighet og samforstand mellom folk, uttaler Erling Fredriksson i Jord.

Musikk fremført på kvensk

I Norge vil prosjektet i første rekke ha som formål å få musikk fremført på kvensk, som minoritetsspråk – og primært med grunnlag i kvenske musikktradisjoner. Et tiltak som viser betydningen av musikk og musikkultur som stimulerende og formende for kulturell og språklig identitet.

Det er videre målsetting at dette i framtiden kan danne grunnlag for faste kultur- og musikkfestivaler i de kvenske områdene i Norge som en del av arbeidet med å revitalisere kvensk språk og kultur.

Kvensk institutt går også i gang med språktiltak i barnehager og skoler, samt språkutvikling i samarbeid med Universitetet i Tromsø for å fremme og synliggjøre kvensk kultur.

— For den kvenske minoriteten er dette et høyt prioritert tiltak, fordi det er viktig å få til positive tiltak som engasjerer ungdom i saker som gjelder kvenene som minoritet og i kvensk kultur, sier Kurt Johnsen i Kvensk institutt.

Fagutvalgene Barn&Unge og Musikk gir til sammen 140 000 kroner til dette prosjektet.

Denne artikkelen er hentet fra Norsk kulturråd, og gjengis her med deres velvillige tillatelse.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev