240608

GramArt om Norsk Artistforbund

GramArt har sendt ut et skriv til norske artister vedrørende opprettelsen av Norsk Artistforbund, som sist uke ble tatt opp i GRAMO. I det åpne brevet heter det bl.a. at man ikke ser behovet for en slik ny organisasjon, så lenge GramArt fremdeles ivaretar rettighetene til norske populærartister.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Ballade.no kan her bringe brevet – som også finnes på GramArts nettsider – i sin helhet:

Vi vil først presisere at verken GramArt eller styret i GramArt har noe imot Norsk Artistforbund eller dets medlemmer. Vi mener imidlertid at det ikke er behov for en slik organisasjon så lenge GramArt ivaretar rettighetene til norske populærartister.

Vi må også få lov til å korrigere når det blir gitt ukorrekte opplysninger om GramArt til GramArts medlemmer. I skrivet fra Norsk Artistforbund står blant annet følgende: “I GramArt er kriteriet for å bli medlem å være utøver som deltar på plate”. Dette er feil. I GramArts vedtekter § 3 om medlemsskap heter det: “Som medlemmer i organisasjonen kan opptas enhver som har medvirket på fonogram, eller som har interesser i tråd med organisasjonens formål. Dette gjelder for utøvere og utøvere/opphavsmenn på amatør- og profesjonelt plan”.

Med andre ord: GramArt var og er en organisasjon for utøvere og opphavsmenn/låtskrivere. Og det var det gamle styret (med blant annet mange av de som i dag har startet Norsk Artistforbund) som fikk inn denne vedtekten ­ nettopp fordi mange av GramArts medlemmer både var utøvere og opphavsmenn. Det gamle styret mente at GramArt skulle være et forenende ledd mellom utøvere og opphavsmenn.

Ellers ser vi at Norsk Artistforbund ønsker å forene utøvere og låtskrivere innen pop/rock/dans/blues/vise i et forum hvor man kan diskutere og drøfte musikkpolitikk for denne gruppen. Vi ser at de genrene som ikke får plass i Norsk Artistforbund er jazz, klassisk og rap. GramArt arbeider også for utøvere innen jazz, klassisk musikk og rap, men det må likevel sies at vi arbeider absolutt mest for den gruppen som nettopp faller inn under Norsk Artistforbunds medlemsmasse.

Hva gjør så GramArt for denne gruppen musikkpolitisk? Det er riktig at GramArt ikke arbeider med katogoritabellen i TONO. Det er fordi det aldri har kommet noen henvendelse fra medlemmene angående dette. Det tidligere styret hadde heller ikke dette som satsningsområde, men ønsket å utkjempe den kampen gjennom NOPA. Husk at tidligere styreformann i GramArt (Stein Groven alias Casino Steel) både satt i NOPA-styret og i minuttstatistikksektor i TONO.

Når det gjelder Kassettavgiftsfondet, er det riktig at GramArt ikke har representanter i styret. Vi har derimot representanter i fagutvalgene. GramArt vil selvsagt arbeide for at vi får en plass i styret i Kassettavgiftsfondet. I tillegg vil vi arbeide for at det skal komme avgift på nye lydbærere som blanke CDer, Mp3-filer, minidisker osv.

Så til Fond for utøvende kunstnere.

GramArt er heller ikke pr. i dag representert i styret. I en årrekke har vi kjempet for å få en styreplass, og vi vil også arbeide for dette fremover. I den sammenheng viser vi til hva som ble sagt angående GramArts representasjon i fondsordninger i Stortingets budsjettinnstilling nr. 2 1998-1999. Her heter det: “Dette flertallet ber derfor departementet besørge at forvaltningens styringsgruppe for festivalstøtte blir bredere sammensatt og at særlig utøvernes organisasjoner, Norsk Musikerforbund og GramArt, får innstillingsrett med minimum lik representasjon som øvrige organisasjoner. Departementet bes sørge for at denne linje blir fulgt i samtlige fondsordninger hvor tildeling til musikkformål forekommer. Dette for å styrke norske utøveres interesser”. Dette betyr med andre ord at Stortinget i budsjettinnstillingen har uttalt at GramArt skal inn i samtlige fond hvor man gir penger til musikk. Dette inkluderer selvfølgelig også Fond For Utøvende kunstnere. Med bakgrunn i dette håper vi at GramArt i løpet av kort tid vil få styreplass, og at vi gjennom styreplassen blant annet skal kunne gjøre en bedre jobb for populærartistene.

Videre i sitt skriv spør Norsk Artistforbund: “Hva vet du om kategoritabeller, fonds, stipendordninger, N©B, TONO, FONO, IFPI?”

Norsk Artistforbund vet sikkert veldig mye om dette, men det gjør også GramArt. Vi har arbeidet i årevis med alle disse spørsmålene og innehar den beste kompetansen på området.

Ring og spør, så skal vi gjøre vårt beste for å gi deg svar på det du lurer på.

Så til sist vil vi nevne punktet der det hevdes at Norsk Artistforbund fikk uventet motstand fra GramArt når de meldte seg inn i GRAMO. Det riktige er at GramArt fikk kjennskap til søknaden om Norsk Artistforbunds opptak som rettighetsorganisjasjon én dag før styremøtet den 19.09.2000. GramArt ble meget overrasket over søknaden, da man gang på gang hadde fått garantier fra leder av Norsk Artistforbund om at organisasjonen ikke ville søke medlemskap. GramArt følte seg ført bak lyset, men sa likevel at man ikke prinsipielt var imot nye organisasjoner, men at man først gjerne ville se dokumentasjon på medlemsmassen til Norsk Artistforbund. Dette ble avvist både i utøversektor og styret i GRAMO, og Norsk Artistforbund ble tatt opp som medlem uten å måtte dokumentere hvem og hvor mange medlemmer de har.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.