Odd Erik Hansgaard, styreleder Norsk jazzforum (Foto: Ann Iren Ødeby)

Gjenvalg og stø kurs

Både styreleder og nestleder ble gjenvalgt under helgens landsmøte i Norsk jazzforum.

Kalender

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Rogalendingen Odd Erik Hansgaard fikk fornyet tillit og går dermed inn i sin tredje periode som styreleder i Norsk jazzforum, mens musiker og komponist Bugge Wesseltoft ble gjenvalgt og fortsetter som nestleder for en tredje periode. Nyvalgte styremedlemmer er Line Grepperud Olsen fra Ad Lib i Bodø, musiker Anders Lønne Grønseth, Anja K. Tomter fra AnJazz – Hamar Jazzfestival, samt Kjell Magne Stålsett fra Vadsø Jazzklubb.

Strategi mot 2015
Det ble vedtatt en ny strategiplan for årene frem mot 2015. Hovedstrategier er å styrke Samstemt!-samarbeidet i det politiske arbeidet, tiltak knyttet til sjangeroverskridende scenesamarbeid, bedre profesjonelle jazzmusikeres levekår og jobbmuligheter samt fokus på publikumsutvikling i alle medlemsgrupper. Det ble også vedtatt å styrke samarbeidet med private sponsorer om ulike målrettede prosjekter, sentralt, regionalt og lokalt.

Les også: [link id=66511 title=»Kulturminister Huitfeldt gjør som Samstemt! sier«]

Fokus på barn og unge samt musikerstillinger
Norsk jazzforum har siden forrige landsmøte jobbet spesielt inn mot barn og unge, samt arbeidet for å opprette musikerstillinger ute i kommunene. Utvalgene la fram sitt arbeid de to siste årene på møtet i Arendal. Det var bred oppslutning rundt tiltakene rettet mot barn og unge, og Norsk jazzforum vil fortsatt ha denne målgruppen som et prioritert område med bredere fokus på ungdommer. Arbeidet med opprettelse av musikerstillinger innenfor rytmisk musikk vil fortsette. Målsettingen er å få på plass prøveordninger for deretter å evaluere og følge dette opp politisk.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev