Korforbundets sommerskole 2005

Giske utfordrer lokale kulturaktører: – Bruk kulturloven

Fredag 13. april la kulturministeren frem den nye kulturloven. Loven har det siste året vært på høring i 160 forskjellige instanser, og forventes å bli vedtatt i løpet av våren 2007. Ballade bringer her videre et kort intervju med statsråd Trond Giske fra kor.no, der han anbefaler korlivet og andre om å «bruke den nye kulturloven som et redskap til å få støtte fra kommunen».

Kalender

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

— Stå på og syng ut. Bruk den nye kulturloven som et redskap til å få støtte fra kommunen, oppfordrer kulturminister Trond Giske.

En ivrig kulturminister møter kor.no etter pressekonferansen om kulturloven i den nedlagte fabrikkhallen som utgjør Vulkan Scene i Oslo. Han oppfordrer korlivet i Norge til å ta den nye kulturloven aktivt i bruk.

— Sett dere inn i loven. Bruk den som et redskap. Kommunene bør vise fleksibilitet og gi korene hjelp til å komme i mål for eksempel ved å gi konsertstøtte eller rimelige øvingslokaler. De lokale kulturpengene betyr mye for kor og frivillig kulturliv, så her er det bare å stå på, sier han.

Giske: – Kommunene satser

Den nye kulturloven vil i følge Giske føre til at kultur får høyere prioritet i kommune-budsjettene, med medfølgende støtte til både frivillige og profesjonelle.

— Kommunene har allerede vist vilje til å satse på kultur. De økte overføringene til kommunene i 2007 kommer også kulturlivet til gode. Foreløpige tall viser at kulturbudsjettene i kommunene og fylkeskommunene har økt med 500 millioner kroner, forteller han.

Samtidig forventer Giske at kulturbudsjettene øker ytterligere i 2008, når den nye kulturloven har trådt i kraft.

Små endringer

Etter den omfattende høringsrunden er endringene i kulturloven små. En av endringene er at ordet kulturarven er endret til kulturarv, slik at betydningen ikke begrenses til kun den norske kulturarven.

Hensikten med en generell kulturlov er i følge kultur- og kirkedepartementet å gi kultursektoren tyngde og status som offentlig ansvarsområde. Departementet har lagt til grunn at loven skal være enkel, og uten detaljerte føringer for bevilgningsnivå, prioriteringer eller organisering av kulturområdet i staten, fylkeskommuner og kommuner.

En kortfattet oppsummering av forslaget til ny kulturlov er å finne på denne siden fra Kultur- og Kirkedepartementet.

Hele artikkelen kan i sin opprinnelige form leses på denne siden hos www.kor.no.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hovedinstrument-lærer på klarinett

Barratt Due musikkinstitutt

Hovedinstrument-lærer på horn

Barratt Due musikkinstitutt

Kulturskolelærer pianist/ pianolærer

Lillehammer kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev