Korps_illustrasjon (Foto: Norges Musikkorps Forbund)

Fremad i samme retning

Norsk kulturskoleråd, Norges Musikkorps Forbund, Ungdommens Kulturmønstring, Norsk Musikkråd og Norges Korforbund: Sammen representerer de fritidsmusikken i Norge. Nå skal organisasjonene styrke samarbeidet seg i mellom for å drive den positive utviklingen i norsk musikkliv videre.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Det ble klart på et møte 8. januar der både tillitsvalgte og administrativ ledelse i organisasjonene deltok.

Videre vekst og utvikling i norsk musikkliv er formålet med samarbeidet.

Sammen med kulturskolene bidrar musikkorganisasjonene til bred rekruttering og opplæring på alle nivå. Den frivillige musikkutøvelsen er dessuten sentral for rekruttering til profesjonelt nivå. Samarbeid mellom de frivillige organisasjonene og kulturskolene skal gi styrke til beste for musikklivet.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å følge opp samarbeidet. Felles oppfølging av Kulturløftet og Soria Moria-erklæringen vil være sentralt for samarbeidet.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev