Korforbundets sommerskole 2005

Fra skuffelser til forventninger hos frivillig musikkliv

Mens statsbudsjettet for 2006 foreslår ytterligere reduksjon av viktige støtteordninger for det frivillige musikklivet, lover regjeringserklæringen fra Stoltenberg II bedre rammevilkår. Regjeringen Bondevik viderefører en politisk linje med sterk nedbygging av det frivillige musikklivet, mens det institusjonelle og profesjonelle musikklivet styrkes, heter det i en felles erklæring fra Norges Musikkorps Forbund, Norges Korforbund, Ung Kirkesang og Norsk Skoleorkesterforbund. De advarer også om at voksenopplæringen raseres.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Anna Elisa Tryti, Kåre Hanken, Susanne Rodvelt Hansen og Terje Winther

Kulturopplæringen fra topp til bunn har vært truet de siste årene ved reduksjon i voksenopplæringsmidler og ved endringene i kulturskolenes rammevilkår.

Voksenopplæringsmidlene er viktig støtte til opplæring for kor, orkester og korps over hele landet. Etter fire år med en samlet reduksjon på ca. 30%, kutter statsbudsjettet for 2006 med dramatiske 35% i forhold til 2005-budsjettet.

Regjeringserklæringen fra Stoltenberg II lover økning i voksenopplæringsmidlene og at alle barn skal ha et tilbud om plass i kulturskolen til en rimelig pris.

Statens andel av frifondsmidler på musikkfeltet har i de senere års statsbudsjetter vært redusert, i strid med Stortingets vedtak om at midler fra spilleoverskuddet skulle være friske midler. I årets forslag til budsjett er 15 millioner kroner tatt ut av de statlige frifondmidler og erstattet med tippemidler.

Regjeringserklæringen fra den nye regjeringen lover en gjennomgang av tildelingen av Frifond-midler og lover å sikre at de frivillige organisasjonene får sin rettmessige andel av de økte tippemidlene. Økning i overskuddet fra Norsk tipping loves kultur og frivillig sektor som reell økning.

Nøkkelen for fordeling av spilleoverskuddet må vurderes på nytt slik at det frivillige musikklivet får sin rettmessige andel.

Vi ønsker øremerking og synliggjøring av overskuddet fra tippemidlene. Hele beløpet bør fordeles til kulturlivet utenfor statsbudsjettet, i likhet med idrettens andel av tippemidlene.

Raserer voksenopplæringen

Mens Stoltenberg II-regjeringen i sin erklæring lover å styrke voksenopplæringsmidlene foreslår Kristin Clemet en rasering av ordningen. Etter fire år med samlet reduksjon på ca. 30%, foreslås kutt for 2006 med dramatiske 35% i forhold til 2005 – budsjett.

Voksenopplæringsmidlene er viktig støtte til opplæring for kor, orkester og korps over hele landet. Kor, korps og orkester står for ca 20 % av den totale voksenopplæringsaktiviteter i Norge. En avvikling slik regjeringen legger opp til, betyr en uttørking av frivillig engasjement på grasrotplan og slutten på statlig stimulans av opplæringsvirksomhet innen kulturfeltet.

Norges Korforbund, Norges Musikkorps Forbund, Ung Kirkesang og Norsk Skoleorkesterforbund forutsetter at ny regjering følger opp sin erklæring og redder voksenopplæringsordningen.

Siden 2002 er posten redusert fra 212 millioner til under 102 millioner (forslag 2006)

Rettes ikke dette opp i løpet av høsten vil det være for sent å redde ordningen.

Anna Elisa Tryti, Norges Musikkorps Forbund

Kåre Hanken, Norges Korforbund

Susanne Rodvelt Hansen, Ung Kirkesang

Terje Winther, Norsk Skoleorkesterforbund

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev