Fartein Valen

Fartein Valen-stipendet 2005

I samband med meldinga om at Arve Tellefsen er vinnar av Valen-prisen for 2004, tillyser Sveio kommune Fartein Valen-stipendet for 2005. Stipendet er for komponistar og alternerer med prisen for utøvarar. Søknadsfrist er 1. juli. Her finn du tillysingsteksten.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Sveio kommune tillyser med dette for fjerde gong ”Fartein Valen-stipendet” for komponistar som i hovudsak bur og arbeidar i Noreg. Stipendet alternerer med ”Fartein Valen-Prisen” for utøvarar. Tildelinga vil skje med bakgrunn i plan for bruk av stipendet, CV og dokumentasjon av tidlegare arbeid. Den som får tildelt ”Fartein Valen-stipendet” må arbeida i Sveio innan eit år etter tildelinga.

Opphaldet er avgrensa til 4-6 veker. Kommunen stiller bustad og arbeidsplass til rådvelde. Den tidlegare bustaden til Fartein Valen, Valen-heimen, vert nytta til føremålet. Huset ligg vakkert til i rolege omgjevnader, 40 km nord for Haugesund. Huset framstår både som eit museum og eit moderne husvære. Kjøken, daglegstove, bad og soverom er restaurert for å tilfredsstille moderne krav. Atmosfæren i huset er spesiell og gjer det til ein særs inspirerande arbeidsplass. Offentleggjering av tildelinga skjer gjennom pressemeldingar. I tillegg vert den som får stipendet presentert under Fartein Valen-festivalen 2005 som årets komponist. Storleiken på stipendet er kr 25.000.

Søknadsfrist er 1.juli 2004 og skal sendast til Sveio kommune, ”Fartein Valen-stipendet 2005”, Postboks 40, 5559 Sveio, tlf 53748000 faks 53748001. E-post: ole.j.furdal@sveio.kommune.no.

Fartein Valen-festivalen i Sveio og Haugesund vil formidla inntrykk av ein av dei framste og mest nyskapande komponistane Noreg har hatt.

Det vert lagt vekt på eit variert og spennande program som vil auka forståinga av Fartein Valen som komponist og menneske. Sentralt i festivalen er komponisten sin heim og miljøet rundt. I år 2004 vert festivalen arrangert 23. – 25. april.Festivalen er presentert på denne webadressa: www.farteinvalen.no

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev