Åslaug Haga

– Fantastisk å synge i kor

Tidligere kulturminister, Åslaug Haga, talte varmt for korsangens samfunnsmessige betydning under konferansen Nordisk Sangkultur 2002 på Voksenåsen, 26.-28.april.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

— Norge er et reparasjonssamfunn. For å få et gladere og friskere samfunn er vi nødt til å satse mye mer på kultur, var Åslaug Hagas appell under konferansen Nordisk Sangkultur i regi av Norsk Visearkiv, Norsk Viseforbund og Foreningen NordVisa.

Stortingsrepresentant og tidligere kulturminister Åslaug Haga (Sp) etterlyser en bredere kulturdebatt i Norge som ikke bare fokuserer på kulturens egenverdi, men som også får fram kulturens forebyggende sider i et krevende og travelt samfunn.

Ifølge Haga er kulturen også ryggraden i lokalsamfunnet og kimen til et kulturelt fellesskap på landsbasis.

— Gjennom kunst bidrar vi til større fellesskap og samklang, både mellom og på tvers av kulturer. Hvem har vel ikke opplevd hvor fantastisk det er å synge sammen i kor, utbrøt Haga.

— Skal vi få til et musisk og kreativt samfunn må det være plass for alle typer uttrykksformer og språk innenfor ett og samme mosaikkbilde, sa hun i sitt innlegg lørdag 27.april.

Hagas ønske for framtiden er et mer kreativt samfunn med mer rom for følelser og overskudd.

Tema for konferansen Nordisk Sangkultur 2002 var sangkulturen i Norge og Norden og dens stilling i dag, arenaer som er viktige for sangkulturens utvikling og tiltak for å styrke sangkulturen som grunnlag for identitet, helse, trivsel og verdiskaping.

Denne artikkelen publiseres i samarbeid med Norges Korforbund. Vi anbefaler i den forbindelse også et besøk til deres egne hjemmesider.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.