Sjur H. Færøvig, seksjonssjef musikk i Norsk kulturråd

En avgrenset vurdering

INNLEGG: En kan gjerne kritisere Kulturrådets vurdering av Moldejazzen. Men husk at det er en avgrenset vurdering, skriver Kulturrådets seksjonssjef for musikk, Sjur Færøvig.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Festivalsjef for Kongsberg Jazzfestival, Pål Fidjestøl, kritiserer[link id=66963 title=» Kulturrådets vurdering av Molde Internasjonale Jazzfestival»] (MIJF) for ikke å ta tak i festivalens rolle som kompetansesenter og viser til at det er spesifisert i kriteriene for knutepunktfestivalene at de også skal være kompetansesentre. I følge [link id=66965 title=»Ballades artikkel om saken»] er Fidjestøl ikke imponert over Kulturrådets evaluering av MIJF.

Les Fidjestøls kritikk: [link id=66965 title=»– Som en festtale«]

Ikke totalvurdering
Kulturdepartementet ga Kulturrådet i oppdrag å vurdere den kunstneriske måloppnåelsen til MIJF i perioden 2007-2010. Kulturrådets vurdering er derfor ikke en evaluering av MIJF totale virksomhet eller festivalens rolle som knutepunktinstitusjon, men en vurdering som er avgrenset til kriteriene som knytter seg til festivalens kunstneriske måloppnåelse. Kulturrådets vurdering inngår som en del av Kulturdepartementets evaluering av MIJF.

Kulturrådets vurdering er forankret i Kulturrådets festivalutvalg. Kulturrådet besøkte MIJF i februar, og gjennomførte møter og befaringer på utvalgte arenaer som festivalen benytter. I etterkant av befaringene har Kulturrådet innhentet ytterligere dokumentasjon og redegjørelser for det kunstneriske innholdet og utvikling av program og profil. Den 17. mars ble det gjennomført et dialogmøte der representanter for MIJF møtte Kulturrådets festivalutvalg. Basert på opplysningene som fremkom i møtet og det innsendte materialet, utarbeidet festivalutvalget sin tilråding som ligger til grunn for Kulturrådets vurdering av den kunstneriske måloppnåelsen for festivalen. Vurderingen består av en gjennomgang av institusjonens kunstneriske målsettinger, strategier for kunstnerisk måloppnåelse, kunstneriske lederskap og nyskapende og utviklingsorienterte strategier – etterfulgt av Kulturrådets oppsummering av disse sidene ved institusjonens virksomhet.

Les også: [link id=66646 title=»Kritiske til Moldes samarbeidsevne «]

Burde ønskes velkommen
Fidjestøl opplever det som hårreisende at han har blitt invitert til å evaluere Molde og selv søke om knutepunktstatus samtidig. Dette medfører ikke riktighet. Kulturdepartementet har i forbindelse med evalueringen sendt ut brev til andre festivaler og aktører hvor de ber om innspill til evalueringsprosessen. At det innhentes denne type opplysninger i en evalueringsprosess er helt vanlig, det uvanlige er her at det gjøres i full offentlighet. At departementet samtidig inviterer til en søknadsprosess om knutepunktstatus burde ønskes velkommen av en festival som Kongsberg Jazzfestival, da det gir mulighet for dynamikk for feltet.

Meningsløst
Fidjestøl må gjerne kritisere Kulturrådets vurdering av den kunstneriske måloppnåelsen til MIJF. Det opplever vi som konstruktivt. Men å kritisere den avgrensede vurderingen for å være en mangelfull evaluering blir meningsløst, da vurderingen ikke er en evaluering, men inngår som del av Kulturdepartementets evaluering.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev