Kunstskolen i Oslo

Dekanansettelser ved Kunsthøgskolen i Oslo

Under styremøte ved Kunsthøgskolen i Oslo onsdag 10. november 2004 ble det vedtatt å tilby følgende personer åremålsstilling (4 år) som dekan ved KHiOs tre fakulteter: Ståle Stenslie, Harry Guttormsen og Halldor Gislason. De tre vil nå få ansvaret med å lede de tre nye fakultetene som Kunsthøgskolen ble delt opp i denne våren: Fakultet for visuell kunst, fakultet for scenekunst og fakultet for design.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

I 1996 ble Statens teaterhøgskole, Statens kunstakademi, Statens håndverks- og kunstindustriskole, Statens balletthøgskole og Statens operahøgskole til Kunsthøgskolen i Oslo. KHiO er en av to statlige kunsthøgskoler som gir undervisningstilbud som leder frem til Bachelorgrader og Mastergrader.

I 2003 flyttet scenekunstutdanningene ballett og dans, teater og opera inn i nye lokaler på Grünerløkka. Om få år flytter resten av utdanningene innen visuell kunst inn på samme campus ved tidligere Christiania Seilduksfabrikk.

Under styremøte ved Kunsthøgskolen i Oslo onsdag 10. november 2004 ble det vedtatt å tilby følgende personer åremålsstilling (4 år) som dekan ved KHiOs tre fakulteter: Ståle Stenslie, Harry Guttormsen og Halldor Gislason.

Ståle Stenslie (39) fra Oslo er tilbudt stillingen som dekan ved fakultet for visuell kunst. Stenslie har allsidig bakgrunn som kunstner og forsker. For tiden er han professor ved The Media Academy i Köln og programsjef ved Riksutstillingene.

Harry Guttormsen (49) fra Oslo er tilbudt stillingen som dekan ved fakultet for scenekunst. Guttormsen har bred erfaring fra norsk teater- og filmbransje. For tiden jobber han som utviklingsansvarlig i filmselskapet Nordlys, som utviklingsprodusent i NRK og regissør ved Trøndelag teater.

Halldor Gislason (52) fra Reykjavik er tilbudt stillingen som dekan ved fakultet for design. Gislason er for tiden dekan ved Dept. of Design and Architecture ved Iceland Academy of the Arts i Reykjavik.

I vår vedtok høgskolestyret å slå sammen kunsthøgskolens avdelinger. Statens teaterhøgskole, Statens balletthøgskole og Statens operahøgskole ble til fakultet for scenekunst. Statens kunstakademi og avd. Kunstfag ble til fakultet for visuell kunst. Avd. Design ble til fakultet for design. De nye dekanene som ansettes vil få ansvaret med å lede disse tre fakultetene.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.