Danseinformasjonens ærespris 2007

Danseinformasjonens ærespris 2007

Danseinformasjonen delte ut sin ærespris lørdag 10. november.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Prisen ble overrakt av kulturminister Trond Giske etter forestillingen «I det förflutna» av Ingun Bjørnsgaard på Riksteatrets scene i Nydalen.

Den 1. november flyttet Senter for Dansekunst til Dansens Hus og byttet navn til Danseinformasjonen. Æresprisen for 2007 er den 12. prisen i rekken, men den første som deles ut under nytt navn.

Danseinformasjonens ærespris for 2007 tildeles:

Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og forbundsleder Tone Øvrebø Johannessen for arbeidet med å fremme den norske dansekunsten.

Æresprisen utdeles årlig på vegne av hele det norske dansemiljøet til en mottager som har hatt markant betydning for kunstarten i Norge. Prisen er en bronsestatuett, ”Narren”, som er laget av Nina Sundbye.

I juryens begrunnelse heter det:

Forbundet Norske Dansekunstnere, tidligere Norsk Ballett- og Fridansforbund og Norsk Ballettforbund, har gjennom 60 år utøvet et enestående arbeid for å fremme dansekunstneres arbeidsvilkår og arbeidsmuligheter, forståelsen for dans som kunstart og dansens plass i kulturlivet i Norge. Forbundet har, som initiativtaker, igangsetter, pådriver og støttespiller, medvirket til de fleste nye tiltak i dansemiljøet i disse årene.

Norske Dansekunstnere ble etablert omtrent samtidig med Ny Norsk Ballett, Norges første frie gruppe og forløper for vår Nasjonalballett. Det er interessant å se sammenhengen mellom det fagpolitiske arbeidet og den kunstneriske utviklingen – hvordan tørre vedtaksformuleringer har bidratt til et så levende kunstmiljø. Gjennom Norske Dansekunstnere har dansekunstnerne selv satt kunstarten på den kulturpolitiske agendaen og selv bedret sin arbeidssituasjon og dansekunstens posisjon blant kunstartene. Ved siden av Den Norske Opera omfatter dansefeltet i dag bl.a. Carte Blanche, Gratis Daglig Trening, Danseinformasjonen, Nordnorsk landsdelsscene for dans og ikke minst Dansens Hus. En milepæl var også opprettelsen av Statens Balletthøgskole og senest en egen tilskuddordning for dans og et danseutvalg under Norsk kulturråd. Mange dyktige forbundsledere har gjennom langsiktig arbeid bidratt til dette resultatet.

Helt spesielt og unorsk i fagpolitisk sammenheng er det å merke seg hvordan dansernes fagforbund har blitt ledet. I løpet av 60 år har forbundet hatt tre mannlige og ni kvinnelige forbundsledere. De tre mannlige ledet forbundet i tre år (!) og de kvinnelige har holdt styringa i de øvrige 57. Enkelte sterke, kvinnelige ledere har sittet både ti og tolv år ved roret. Blant de viktigste lederne i forbundet, som alle har lang fartstid, bør nevnes Aime Røer, Kari Wang, Emte Stag, Inger Lise Eid og Liv Bjørgum.

Nå i 2007, ser vi svært synlige gjennomslag for dansekunsten. Med årets ærespris ønsker Danseinformasjonen spesielt å hedre Tone Øvrebø Johannessen for hennes store innsats som forbundsleder gjennom de siste syv årene. Med dyktighet og personlighet har hun på en eksepsjonell måte maktet ytterligere å synliggjøre dansen som en selvstendig kunstart og profilere den positivt. Gjennom klare mål og strategier har hun profesjonalisert forbundets arbeid i alle ledd, ikke minst overfor media og i det politiske arbeidet.

Hennes mål er å vinne gehør for en helhetlig politikk for dansekunsten. Hun har offensivt og modig synliggjort hva hele dansefeltet har behov for av tiltak, infrastruktur og finansiering for å fremme veksten av et mangfoldig og levende dansemiljø over hele landet. Senest ble dette presentert i rapporten ”ta dans på ordet” som forbundet finansierte og ga ut i år. Rapporten er den første og hittil eneste som er laget kun om dans, og den er allerede tatt inn i pensum ved flere utdanningsinstitusjoner for dansekunstnere.

Tone Øverebø Johannessens arbeidsinnsats har vært enestående. Hun har en stor del av æren for at Norske Dansekunstnere i dag er en tydelig aktør i kulturfeltet, og i tillegg for at miljøet står samlet og styrket bak henne.

Danseinformasjonens ærespris gis på vegne av hele det norske dansemiljøet der alle genre og stilarter er representert, med dyp respekt og takknemlighet. Takk skal du ha og gratulerer!

Det er Danseinformasjonen som melder om dette i dag.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev