© NKF

Bredden i det smale

Hva som til enhver tid kommer innenfor begrepet kunstmusikk og hva som er høy kunstfaglig kvalitet er en løpende diskusjon, skriver Åse Hedstrøm i Norsk Komponistforening.

Kalender

I kjølvannet av den siste tidens ordskifte mellom Olav Anton Thommessen og Marcus Paus i Ballade, med innlegg fra Torstein Aagaard-Nilsen og Dan Theorin (se i kommentarfeltet til artiklene ovenfor, red. anm), samt en livlig stildiskusjon som følge av dette på Facebook (gruppen for Komponister i Norge), er det på sin plass å si noen ord om Norsk Komponistforening siden vi er nevnt.
Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister. Vi arbeider for å legge best mulig til rette for utvikling og framføring av norsk kunstmusikk og å skape økende oppmerksomhet rundt denne kunstarten. Et av våre mål er å være en døråpner og pådriver for dem som ønsker å sette i gang nye, spennende initiativ på kunstmusikkfeltet. Derfor jobber vi for alle som skaper, utforsker og formidler denne kunstarten.
Mange tradisjoner, flere generasjoner
Norsk Komponistforening utvikler seg i takt med det kunstmusikalske miljøet og samfunnet for øvrig, og er i dag en helt annen organisasjon enn den var for bare noen tiår tilbake. Komponistene som er medlemmer hos oss representerer et stort antall musikalske uttrykksformer: orkester, kor og kammermusikk, elektroakustisk musikk, musikkdramatikk, filmmusikk, eksperimentell lydkomposisjon, installasjoner og en rekke former for crossover, i tillegg til det man kan kalle klassisk kunstmusikk, mer eller mindre festet til den klassiske tradisjonen.
Medlemmene representerer mange tradisjoner og spenner over flere generasjoner. Det som er felles for våre medlemmer er at de arbeider med kunstmusikk, med musikk som base for å skape kunst. Ulike syn på kunstmusikken reflekteres gjennom våre forskjellige medlemmer og det mangfoldet de representerer. En levende diskurs på samtidsmusikkfeltet om så vel innhold som estetikk, er både viktig, interessant og nyttig. Den diskusjonen bør våre medlemmer og vi som forening både lytte til og delta i.
Komponistforeningen ble dannet i 1917 og runder snart 100 år. Foreningen teller i dag i underkant av 200 medlemmer, men har som ambisjon å øke medlemsmassen i årene fremover. Som medlem er man del av et unikt fellesskap som går på tvers av generasjoner og sjangre. Vi arbeider kontinuerlig for å sikre komponistenes rettigheter og muligheter, både nasjonalt og internasjonalt.
Begreper i konstant bevegelse
Alle som arbeider med kunstmusikalske utrykk kan søke medlemskap i Norsk Komponistforening. Søknaden blir vurdert av vårt til enhver tid sittende Musikkfaglige Utvalg, hvor medlemmene er valgt av generalforsamlingen. Musikkfaglig Utvalg består av 6 komponister med ulik bakgrunn og kompetanse, som representerer et høyt faglig kunnskapsnivå og en stor musikalsk bredde.
Hva som til enhver tid kommer innenfor begrepet kunstmusikk og hva som er høy kunstfaglig kvalitet er en løpende diskusjon i Musikkfaglig Utvalg, og det er et begrep i konstant bevegelse. Men uansett hvordan det defineres, er det hos oss plass til et bredt spekter av komponister med ulike uttrykk, referanser og preferanser.
Åse Hedstrøm er Styreleder i  Norsk Komponistforening. 
Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev