Fra Barnas Verdensdager i Skien (Foto: Danny Twang)

Barnas Verdensdager – en viktig mangfoldsarena

INNLEGG: Rikskonsertene har bygget opp en betydelig kompetanse og nettverk innenfor et felt som mange lokale arrangører strever med å få til, skriver Guro Honningdal, Frid Berge og André Ruud.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Rikskonsertene står i fare for å miste støtte til deler av sin offentlige konsertvirksomhet på neste års statsbudsjett. Dette kan påvirke en satsning som vi mener er den viktigste mangfoldssatsningen i forlengelsen av Mangfoldsåret 2008. På vegne av et nettverk av kulturskoler, konserthus, kommuner og lokale arrangører ønsker vi å utrykke en bekymring knyttet til dette.
Les også: [link id=66265 title=»Har de allerede bestemt seg?«]
Internasjonal familiefestival
Som del av Oslo World Music Festival (OMWF) har Rikskonsertene arrangert Barnas verdensdager (BVD) i 11 år, som en egen festival i festivalen. BVD er en internasjonal familiefestival – en fargerik møteplass med kulturuttrykk fra ulike steder i verden – med verksteder, forestillinger, konserter, mat og utstillinger for barn i alle aldre. Og alt er gratis. Det legges vekt på et variert program med ulike kulturer, sjangre og kunstformer. Utøverne er profesjonelle og dyktige på formidling til barn og unge.
I Mangfoldsåret 2008 ble tilbudet for første gang gitt til andre steder i landet som et pilotprosjekt. Tromsø World Music Festival, i samarbeid med kulturhuset i Tromsø, samt Larvik kulturskole, i samarbeid med KulturCentralen og Larvik læringssenter, gjennomførte meget vellykkede arrangementer. De gode erfaringene ble videreført til Stavanger, Skien og Narvik i 2009. I fjor var hele 8900 publikummere på et BVD-arrangement, enten i Narvik, Stavanger, Skien, Larvik eller Oslo. Over 30 nasjoner var representert og over 2000 personer involvert i arrangementene. I 2010 har Asker, Ås og Førde også blitt BVD arrangører og gjennomført innholdsrike verdensdag arrangementer. Lørenskog, Trondheim og Oppdal er plukket ut som nye arrangører for våren 2011.
Les også: [link id=66257 title=»Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet avgrenses«]
Kompetanse og nettverk
Barnas Verdensdager er et kvalitetsarrangement, et arrangement med lokal forankring, som pirrer nysgjerrigheten og som gir barn, unge og voksne et møte med verdens mangfoldige kunst og kulturuttrykk. Det legges vekt på et variert tilbud fra ulike kulturer, sjangere og kunstformer. Deltagelse fra publikum og et fokus på aktiviteter som barn og voksne kan gjøre sammen er andre viktige elementer.
Rikskonsertene har gjennom sin langsiktige satsning på verdensmusikk, OWMF og BVD bygget opp en betydelig kompetanse og nettverk innenfor et felt som mange lokale arrangører strever med å få til. Mangfoldsåret satte dette på kartet for mange lokale arrangører, men uten nødvendig kompetanse på feltet lokalt har det vært vanskelig å lykkes med gode prosjekter som har vært levedyktig over tid. Med BVD ut i landet gir Rikskonsertene nettopp lokale arrangører av sin kompetanse og nettverk og setter oss i stand til å lage gode mangfoldsarrangementer av høy kvalitet med tydelig fokus. Noe publikumstallene viser.
Les også: [link id=66345 title=»– På høy tid å gjøre en omfattende evaluering av Rikskonsertene«]
Fantastisk gavepakke
For lokale arrangører av BVD har kompetansen og oppfølgningen fra Rikskonsertene vært både nyttig og en nødvendighet for å få til slike arrangement. Det er fantastisk å kunne få en slik gavepakke som arrangementet tilbyr til kommunene. BVD har åpnet for nye publikumsgrupper, spesielt fra det flerkulturelle miljøet.
På vegne av nettverket vil vi med dette oppropet understreke viktigheten av Rikskonsertenes satsning på BVD ut i landet.
Guro Honningdal og Frid Berge, kulturkonsulent Skien kommune
André Ruud, daglig leder Radar, ungdomskulturverksted og kafé i Asker kommune

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev