Arild Andersen (Foto: Roar Vestad / Kolonihaven Studio)

Arild Andersen tildeles St. Olavs Orden

– Et kraftsenter i norsk jazz

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Kongen har utnevnt komponist og jazzmusiker Arild Andersen til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Tildelingen vil foregå på Nasjonal jazzscene mandag 26. september kl. 18.00.

Andersen mottar utmerkelsen for sin fremragende innsats for jazzmusikken. Forslaget ble fremmet på vegne av et samlet norsk jazzliv, arrangørmiljø, musikerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og jazzfestivaler over hele landet.

Arild Andersen, f. 27.10.1945, har siden 1967 vært ansett som Norges ledende jazzbassist. Nesten like lenge har han vært en av de mest kjente og respekterte norske musikere i det internasjonale jazzmiljøet. Rollene hans har hovedsakelig vært leder og komponist for egne band og prosjekter, samarbeidspartner og medmusiker for en lang rekke norske og internasjonale kollegaer, samt kontrabassist i så vel solo- som bandsammenheng.

Med en vital og vidtfavnende tilstedeværelse i norsk og internasjonalt musikkliv, gjør at Andersen i dag har en unik status som en tradisjonsbærende og fornyende utøver i verdensklasse på sitt instrument. Han er også en sentral jazzfaglig ressurs og inspirasjonskilde for musikere fra tre generasjoner. I mer enn 45 år har han delt yrkeserfaringer og samtidig satt standard i møtet med yngre musikere, ofte i sine egne band. Andersen innehar en utrettelig kunnskapsoverlevering i øvingsrommet og en umistelig verdi på scenen.

I en alder av 76, er han fortsatt et kraftsenter i norsk jazz, og i manges øyne den viktigste norske forvalteren av den moderne jazztradisjonen som har røtter og stamme i amerikansk etterkrigsjazz. Når den siden 1970 også gradvis har fått et sterkt og gjenkjennelig europeisk og norsk grein- og bladverk, skyldes det ikke minst Andersens rause bidrag gjennom over 50 år.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.